Tự ý chuyển nhượng đất gắn với dự án xây dựng không đủ điều kiện

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện có phạm pháp không? Việc này có thể bị xử lý như thế nào? Rất mong được… Continue reading Tự ý chuyển nhượng đất gắn với dự án xây dựng không đủ điều kiện