Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở theo mẫu như thế nào

Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở: Hiện nay, nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch đang dần trở nên thiết yếu. Bởi các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng hợp pháp được coi là một nguồn của chứng cứ nếu có tranh chấp xảy ra. Các bên trong giao… Continue reading Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở theo mẫu như thế nào

Yêu cầu công chứng ngoài trụ sở hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi sắp chuyển nhượng một mảnh đất cho người khác. Tôi nghe nói hợp đồng chuyển nhượng bất động sản phải công chứng, chứng thực. Nhưng hiện tại tôi không thể đi lại được. Vậy tôi có thể yêu cầu công chứng ngoài trụ sở không? Rất mong nhận… Continue reading Yêu cầu công chứng ngoài trụ sở hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ