Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi chuẩn bị ký hợp đồng mua nhà trong một dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết được khi nào mình mới có quyền sở hữu căn nhà. Vậy quy định của pháp luật về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở như… Continue reading Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật