Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với một phần dự án đầu tư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi là chủ dự án đầu tư xây dựng. Gần đây tôi nhận được quyết định xử phạt về hành vi tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để… Continue reading Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với một phần dự án đầu tư