Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi có một mảnh đất nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Nay muốn chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất này lại cho người khác. Tôi nghe nói đây là khu vực đặc biệt, việc chuyển nhượng là có điều kiện. Vậy điều… Continue reading Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện