Con gái đã đi lấy chồng có được thừa kế tài sản của bố để lại không?

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về trường hợp sau: Gia đình tôi có 4 anh chị em, 3 gái và 1 em trai. 3 chị gái đã đi lấy chồng và chuyển hộ khẩu đi nơi khác. Mảnh đất của gia đình tôi đều do bố tôi đứng tên. Hiện tại, bố tôi đã mất,… Continue reading Con gái đã đi lấy chồng có được thừa kế tài sản của bố để lại không?

Thủ tục lập di chúc theo quy định pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về thủ tục lập di chúc: Gia đình tôi có 4 anh chị em, 3 trai, 1 gái, em gái út đã đi lấy chồng. Bố mẹ có một mảnh đất, trên có nhà do bố mẹ đứng tên. Bố tôi đã mất năm 2000. Hiện tại, mẹ tôi muốn… Continue reading Thủ tục lập di chúc theo quy định pháp luật hiện hành

Chia di sản thừa kế theo pháp luật theo quy định hiện nay.

Câu hỏi: Bố cháu mất năm 2017 ( bố cháu mất đột ngột, khi đó ông 55 tuổi), bà nội cháu mất tháng 4/2019, còn ông nội cháu mất từ năm 1980. Bố mẹ cháu đã ly hôn từ lâu, khi đó cháu mới có 6 tuổi. Bố cháu có tài sản riêng duy nhất… Continue reading Chia di sản thừa kế theo pháp luật theo quy định hiện nay.