Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật

Câu hỏi:     Chào luật sư, cho tôi hỏi: “Tôi là lao động nam, đã tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2016. Tôi được biết người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Cho tôi hỏi đối tượng nào được hưởng chế độ ốm đau? Người lao động được nghỉ ốm… Continue reading Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật

Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Câu hỏi :    Chào luật sư, tôi muốn hỏi: “Mẹ tôi làm công nhân đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1998 đến nay. Năm nay, do sức khỏe yếu nên phải thường xuyên nghỉ việc và chữa bệnh, tổng số ngày nghỉ ốm trong năm 2019 là 46 ngày. Vậy trong những ngày nghỉ… Continue reading Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Chế độ ốm đau thì thời gian hưởng như thế nào?

Câu hỏi :    Chào luật sư, tôi muốn hỏi: “Bố tôi làm công nhân may đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1995 đến nay. Ngày 2/8/2019 bố tôi nhập viện phẫu thuật đến ngày 10/8/2019 bố tôi ra viện. Bác sĩ hẹn lịch tái khám ngày 14/8, tôi muốn để bố tôi nghỉ… Continue reading Chế độ ốm đau thì thời gian hưởng như thế nào?

Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 5 năm. Tuần trước tôi phải nghỉ việc 1 tuần để mổ ruột thừa thì tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội không? Mức hưởng chế độ ốm đau là bao nhiêu? Hiện nay tôi có tham gia đóng bảo… Continue reading Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định hiện hành