Quyền và nghĩa vụ của TCKT nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi và bạn có thành lập một công ty TNHH 2 thành viên. Chúng tôi thỏa thuận tôi sẽ góp phần vốn của mình bằng quyền sử dụng đất tôi có. Vậy Công ty của chúng tôi sẽ có quyền và nghĩa vụ như thế nào với mảnh đất này nếu nhận góp vốn. Rất mong nhận được tư vấn từ phía Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai.

1.Các trường hợp tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế khác bằng:

– Đất của tổ chức kinh tế:

+ Có nguồn gốc là đất giao có thu tiền sử dụng đất;

+ Có nguồn gốc là đất được cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

+ Có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Đất của hộ gia đình, cá nhân:

Đất góp vốn của đối tượng này không phải là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

2.Các quyền của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;

– Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp;

– Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp;

– Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình;

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền;

– Cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước;

– Tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng;

– Tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

– Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

3.Nghĩa vụ của tổ chức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

– Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan;

– Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất;

– Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment