Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nếu tôi trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, tôi sẽ có những quyền gì? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về quyền của chủ đầu tư? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

1.Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

– Hình thức lựa chọn:

Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

+ Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

+ Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện và có quyền sử dụng đất hợp pháp.

– Cơ quan có thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư:

Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp dự án có quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2.Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình:

+ Lập, thẩm định, phê duyệt dự án;

+ Triển khai thực hiện dự án.

– Được thực hiện các giao dịch sau:

+ Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở;

+ Thực hiện huy động vốn;

+ Thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

– Được thực hiện các quyền:

+ Các quyền của người sử dụng đất;

+ Kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định.

– Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định.

– Được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.