Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở theo mẫu như thế nào

Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở:

Hiện nay, nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch đang dần trở nên thiết yếu. Bởi các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng hợp pháp được coi là một nguồn của chứng cứ nếu có tranh chấp xảy ra. Các bên trong giao dịch sẽ đảm bảo được quyền lợi tối đa của mình.

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành cũng quy định một số hợp đồng, giao dịch buộc phải công chứng. Do vậy, các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự cần nắm được quy định này.

Thông thường, việc công chứng được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Người có nhu cầu công chứng trực tiếp đến các văn phòng công chứng để làm việc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật cho phép thực hiện công chứng ngoài trụ sở. Các trường hợp đó bao gồm:

– Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được;

– Người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù;

– Người có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Có thể thấy, việc công chứng ngoài trụ sở phụ thuộc vào điều kiện và yêu cầu của khách hàng. Công chứng viên có thể căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện. Việc yêu cầu này phải thể hiện bằng Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Để thuận tiện hơn cho việc chuẩn bị hồ sơ, Công ty luật TNHH Asklaw xin gửi tới quý khách hàng mẫu phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở dưới đây:

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/Phiếu-yêu-cầu-công-chứng-ngoài-trụ-sở.docx” viewer=”microsoft” ]