Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP Về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

Số hiệu: 04/2019/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 18/06/2019 Ngày hiệu lực: 15/07/2019
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP Về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Án lệ

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Tiêu chí lựa chọn án lệ

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  1. Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể;
  2. Có tính chuẩn mực;
  3. Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Hiệu lực thi hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP

  1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.
  2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

[embeddoc url=”http://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/04_2019_NQ-HDTP_293168.doc” text=”Download: Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP” viewer=”microsoft” ]