Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư. Cơ quan nào là người có thẩm quyền quyết định chọn chủ đầu tư. Việc lựa chọn này diễn ra theo trình tự, thủ tục nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

1.Thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư dự án

Mỗi loại dự án đầu tư sẽ do những cơ quan khác nhau nắm quyền quyết định lựa chọn chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

– Trường hợp 1:

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở để phục vụ dự án, công trình quan trọng quốc gia thì:

+ Bộ Xây dựng đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư;

+ Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định;

+ Thủ tướng có thể ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn;

– Trường hợp 2:

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở nhưng không thuộc diện nêu trên thì:

+ Sở Xây dựng đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư;

+ Sở xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn;

– Trường hợp 3:

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng các nguồn vốn khác không phải nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở nhưng thuộc diện quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại hoặc dự án hạ tầng khu công nghiệp làm chủ đầu tư dự án;

– Trường hợp 4:

Đối với trường hợp khác thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu.

– Trường hợp 5:

Đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

2.Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án

Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư được quy định như sau:

– Đối với dự án thuộc trường hợp 1:

+ Bộ Xây dựng thẩm tra hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư;

+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn;

+ Hoặc ủy quyền cho Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn.

– Đối với dự án thuộc trường hợp 2:

+ Sở Xây dựng thẩm tra hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư;

+ Sở Xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn;

– Đối với dự án thuộc trường hợp 3:

+ Nếu lựa chọn qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

+ Nếu xây dựng nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;

– Thời gian lựa chọn chủ đầu tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với trường hợp 3 thì thời gian thực hiện:

+ Theo quy định của pháp luật về đấu thầu (nếu tổ chức đấu thầu);

+ Theo trình tự lựa chọn nhà đầu tư BT (nếu lựa chọn theo hình thức BT).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

Leave a comment