Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn trở thành chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Vậy điều kiện làm chủ đầu tư dự án là gì, việc lựa chọn chủ đầu tư diễn ra như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

1.Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

– Điều kiện về loại hình doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

– Điều kiện về vốn:

+ Vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản;

+ Vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật đầu tư.

– Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có chức năng kinh doanh bất động sản.

2.Lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

– Hình thức lựa chọn:

Việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

+ Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

+ Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện và có quyền sử dụng đất hợp pháp.

– Cơ quan có thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư:

Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp dự án có quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.