Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Sau khi kết hôn được 03 năm, vợ chồng tôi đã mua 01 mảnh đất năm 2008. Do chồng tôi là người đi làm thủ tục cấp sổ đỏ nên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên 1 mình chồng tôi. Xin hỏi, quyền sử dụng đất này có thuộc tài sản chung vợ chồng hay tài sản riêng của chồng tôi. Để bảo đảm quyền lợi cho mình, tôi có thể đề nghị cơ quan chức năng ghi thêm tên tôi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn luật hôn nhân và gia đình 19006261. Luật sư xin tư vấn về trường hợp của bạn về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Căn cứ pháp lý;

Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Như vậy, mặc dù trên Giấy chứng nhận không ghi tên bà, nhưng mảnh đất do vợ chồng bà tạo dựng nên sau khi kết hôn được xác định là tài sản chung vợ chồng.

Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy đình, việc định đoạt bất động sản phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng. Như vậy, mọi giao dịch liên quan đến mảnh đất của vợ chồng bà đều phải có ý kiến đồng ý của cả bà và chồng bà thì giao dịch mới có hiệu lực. Mọi giao dịch liên quan đến mảnh đất này mà không có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cả 2 vợ chồng thì đều vô hiệu.

Việc bạn muốn ghi thêm tên mình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hoàn toàn được. Pháp luật quy định như sau: Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng (Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình). Đồng thời, Điểm d Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai cũng quy định trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Như vậy, bà chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ghi tên mình vào Giấy chứng nhận. Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

-Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

-Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

-Ngoài ra ban mang theo giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw về vấn đề mà bạn đang gặp phải. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật 19006261 để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.