Các hình thức bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến nhà ở tái định cư. Việc bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư tuân theo các hình thức nào? Vấn đề đầu tư để xây dựng nhà ở tái định cư ra sao? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

1.Các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Việc đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được thực hiện thông qua các hình thức sau:

– Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở để:

+ Xây dựng nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư;

+ Mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư.

– Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở thông qua hình thức xây dựng – chuyển giao.

– Chủ đầu tư các dự án sau thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 35 của Luật Nhà ở:

+ Dự án xây dựng nhà ở thương mại;

+ Dự án hạ tầng khu công nghiệp.

2.Các hình thức bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

– Mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án để:

+ Cho người được tái định cư thuê;

+ Cho người được tái định cư thuê mua;

+ Bán cho người được tái định cư.

– Sử dụng nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

– Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng:

+ Vốn ngân sách nhà nước;

+ Công trái quốc gia, trái phiếu;

+ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

+ Vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

– Hộ gia đình, cá nhân được:

+ Thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư;

+ Hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.