Giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo mẫu 03 của Bộ Công an

Giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe      Việt Nam là một đất nước có số dân cư đông đúc nên hệ thống giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa cho người dân. Hiện… Continue reading Giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo mẫu 03 của Bộ Công an

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo mẫu năm 2019

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Thực hiện việc nhập ngũ là trách nhiệm, cũng như là nghĩa vụ của công dân với tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, căn cứ trên hoàn cảnh kinh tế-xã hội, tình trạng sức khỏe của người trong độ tuổi gọi nhập ngũ, pháp luật có quy… Continue reading Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo mẫu năm 2019

Giấy khai đăng ký xe và hướng dẫn điền mẫu theo quy định pháp luật

Giấy khai đăng ký xe và hướng dẫn điền mẫu Việt Nam là một đất nước có số dân cư đông đúc nên hệ thống giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa cho người dân. Hiện nay… Continue reading Giấy khai đăng ký xe và hướng dẫn điền mẫu theo quy định pháp luật

Mẫu đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mới nhất hiện nay

Mẫu đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật Tố cáo là việc cá nhân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến… Continue reading Mẫu đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mới nhất hiện nay

Đơn đề nghị trợ giúp xã hội đối với trẻ em không nguồn nuôi dưỡng

Đơn đề nghị trợ giúp xã hội đối với trẻ em không nguồn nuôi dưỡng Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Đây là đối tượng thuộc nhóm yếu thế trong xã hội, cần được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo những nhu sống tối… Continue reading Đơn đề nghị trợ giúp xã hội đối với trẻ em không nguồn nuôi dưỡng

Tờ khai đề nghị trợ cấp với người cao tuổi theo quy định hiện nay

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp với người cao tuổi Người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên. Đây là đối tượng đặc biệt, thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Vì thế, người cao tuổi luôn cần phải được chăm sóc, phụng dưỡng, đảm bảo những nhu sống tối thiểu… Continue reading Tờ khai đề nghị trợ cấp với người cao tuổi theo quy định hiện nay

Mẫu tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội với người khuyết tật

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Trong những năm vừa qua, Nhà nước ta luôn thực hiện những chính sách hỗ trợ cho… Continue reading Mẫu tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội với người khuyết tật