Mẫu thông báo thời điểm hợp đồng lao động hết hạn cho người lao động

Theo quy định của pháp luật lao động hiện nay thì ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động của mình. Việc thông… Continue reading Mẫu thông báo thời điểm hợp đồng lao động hết hạn cho người lao động

Mẫu hợp đồng thử việc cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu hợp đồng thử việc Thử việc là một giai đoạn thiết yếu và phổ biến trong quá trình tuyển dụng của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phù hợp về kĩ năng, kinh nghiệm cũng như cách làm việc của người lao động với môi trường tại công ty. Theo đó, người lao… Continue reading Mẫu hợp đồng thử việc cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu hợp đồng lao động cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu hợp đồng lao động năm 2019 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm… Continue reading Mẫu hợp đồng lao động cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu quyết định sa thải theo quy định pháp luật mới nhất 2019

Sa thải là việc NSDLĐ chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ vì lý do lỗi của NLĐ gây ra. Đây là hình thức xử lý nặng nhất trong 3 hình thức xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ). Tổng đài tư vấn… Continue reading Mẫu quyết định sa thải theo quy định pháp luật mới nhất 2019

Đơn xin gia nhập công đoàn theo mẫu mới nhất năm 2019

Đơn xin gia nhập công đoàn      Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác,… Continue reading Đơn xin gia nhập công đoàn theo mẫu mới nhất năm 2019

Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật theo mẫu mới nhất

Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Trong những năm vừa qua, Nhà nước ta… Continue reading Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật theo mẫu mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại lao động theo quy định pháp luật hiện nay

Mẫu đơn khiếu nại lao động Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao… Continue reading Mẫu đơn khiếu nại lao động theo quy định pháp luật hiện nay

Thủ tục xử lý kỷ luật viên chức là giáo viên theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Bên tôi đang có trường hợp giáo viên vi phạm kỷ luật (có hành vi, cử chỉ không đúng chuẩn nhà giáo với học sinh và phụ huynh học sinh) cần họp hội đồng. Vậy cho tôi hỏi thủ tục xử lý kỷ luật viên chức sẽ diễn ra như thế nào? Trả… Continue reading Thủ tục xử lý kỷ luật viên chức là giáo viên theo quy định pháp luật

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu mới nhất hiện nay

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp… Continue reading Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu mới nhất hiện nay

Trợ cấp thôi việc với viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Câu hỏi: Tôi là giáo viên thi đỗ vào biên chế và bắt đầu làm việc tại trường học từ năm 2006. Đến thời điểm hiện tại, do gia đình chuyển vào nam nên tôi không thể tiếp tục công tác tại trường được nữa. Tôi đã có đơn xin nghỉ việc và được nhà… Continue reading Trợ cấp thôi việc với viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc