Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 12/2017/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công hố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số… Continue reading Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến biến động đất đai như mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất. Căn cứ thông báo của cơ quan thuế, các bên… Continue reading Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành

Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu 09/ĐK hiện hành

Đơn đăng ký biến động đất đai Đơn đăng ký biến động đất đai là một trong những giấy tờ cần thiết khi người sử dụng đất cần thực hiện đăng ký thay đổi thông tin, nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Theo quy định tại khoản 4 điều 95… Continue reading Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu 09/ĐK hiện hành

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu

Phiếu yêu cầu công chứng là gì? Đây là một giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ công chứng. Qua đó, người có nhu cầu công chứng thể hiện các yêu cầu của mình. Công chứng viên căn cứ vào phiếu nhận được để thực hiện nhu cầu của khách hàng. Nội dung chính… Continue reading Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản trên đất chuyển quyền sở hữu… Continue reading Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 10.Đk – Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận

1.Mẫu số 10.Đk là gì? Mẫu số 10.Đk là mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất. Mẫu đơn này do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành. 2. Mẫu số 10.ĐK… Continue reading Mẫu số 10.Đk – Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận

Mẫu số 05. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Mẫu số 05 – Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Mẫu số 05 là mẫu văn bản của Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu này được đính kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài… Continue reading Mẫu số 05. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu số 02. Quyết định giao đất – Biểu mẫu luật đất đai

Mẫu số 02. Quyết định giao đất Giao đất là một hình thức để Nhà nước phân phối tài nguyên đất đai đến cho người dân. Thông qua đó, người sử dụng đất có được nguồn đất để sử dụng một cách hợp pháp. Đồng thời, đây cũng là một phương thức quản lý của… Continue reading Mẫu số 02. Quyết định giao đất – Biểu mẫu luật đất đai

Mẫu số 01.Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích

Mẫu số 01 – Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Một trong những phương thức để người dân tiếp cận với đất đai là từ phía Nhà nước. Những chủ thể muốn có đất để sử dụng có thể tìm kiếm nguồn đất từ Nhà nước thông qua:… Continue reading Mẫu số 01.Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích

Mẫu 04a/ĐK – Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là mẫu 04a/ĐK. Đây là mẫu đơn được cơ quan có thẩm quyền ban hành, phục vụ cho công tác quản lý. Đồng thời, mẫu đơn này có thể giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký quyền sử dụng đất.… Continue reading Mẫu 04a/ĐK – Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu