?>

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định pháp luật

Bộ luật dân sự 2015 có quy định rõ: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Như vậy, về nguyên tắc, một người hoàn toàn… Continue reading Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định pháp luật

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu theo mẫu Bộ Công an ban hành

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường… Continue reading Phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu theo mẫu Bộ Công an ban hành

Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu chuẩn năm 2019 – asklaw.vn

Tờ khai đăng ký giám hộ Theo quy định tại điều 46 thì giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung… Continue reading Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu chuẩn năm 2019 – asklaw.vn

Hợp đồng cho thuê nhà ở theo mẫu mới nhất hiện nay

Hợp đồng cho thuê nhà ở theo mẫu Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì… Continue reading Hợp đồng cho thuê nhà ở theo mẫu mới nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với cá nhân – asklaw.vn

Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với cá nhân Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay đúng số tiền đó và chỉ phải trả lãi nếu… Continue reading Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với cá nhân – asklaw.vn

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy, xe ô tô theo quy định pháp luật

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy, xe ô tô theo quy định pháp luật  Theo Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.… Continue reading Mẫu hợp đồng mua bán xe máy, xe ô tô theo quy định pháp luật

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định pháp luật hiện nay

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định pháp luật hiện nay Theo Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà… Continue reading Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định pháp luật hiện nay

Đơn đề nghị không tiến hành hòa giải vụ án dân sự theo mẫu – asklaw.vn

Đơn đề nghị không tiến hành hòa giải vụ án dân sự Tranh chấp dân sự là 1 trong những dạng tranh chấp phổ biến nhất trong xã hội hiện nay. Khi giữa 2 bên tranh chấp không thể tìm được tiếng nói chung thì việc tìm đến tòa án để giải quyết mâu thuẫn… Continue reading Đơn đề nghị không tiến hành hòa giải vụ án dân sự theo mẫu – asklaw.vn

Đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo mẫu hiện hành

Đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Khi thực hiện các giao dịch dân sự, để bảo đảm các giao dịch… Continue reading Đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo mẫu hiện hành

Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo mẫu

Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo mẫu Việc một người vắng mặt tại nơi cư trú trong khoảng thời gian dài hiện nay không còn quá xa lạ. Khi người đó không có mặt tại nơi cư trú về lâu về dài dễ phát sinh nhiều… Continue reading Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo mẫu