Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa mới nhất 2019

Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa. Ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Căn cứ tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “1.Người lao động quy định… Continue reading Mẫu giấy giới thiệu đề nghị giám định y khoa mới nhất 2019

D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Thực tế cho thấy nhu cầu kê khai thông tin của người tham gia BHYT ngày càng lớn.  Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261 xin cung cấp mẫu D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH HƯỚNG DẤN LẬP: Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu số D03-TS) Mục… Continue reading D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội: Mẫu số 06/SHB

Thực tế cho thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến người lao động mất sổ và có nhu cầu làm đơn cấp lại sổ bảo hiểm. Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261 xin cung cấp mẫu số 06/SHB: Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2019. [embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/Don_De_Nghi_Cap_Lai_So_BHXH.doc”… Continue reading Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội: Mẫu số 06/SHB

Đơn đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Đơn đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng Trợ cấp thất nghiệp là một khoản chi phí mà quỹ bảo hiểm hỗ trợ người lao động khi họ đã nghỉ việc, nhằm giúp người lao động trang trải cuộc sống, sớm tìm được công việc mới. Để được hưởng… Continue reading Đơn đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm theo mẫu Bộ Lao động thương binh xã hội

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm theo mẫu Bộ Lao động thương binh xã hội Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm  đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc… Continue reading Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm theo mẫu Bộ Lao động thương binh xã hội

Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động theo mẫu

Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động theo mẫu Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc, bên cạnh việc được nhà nước hỗ trợ 1 khoản chi phí gọi là trợ cấp thất nghiệp để người lao động trang trải cuộc sống, sớm tìm được công… Continue reading Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động theo mẫu

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng khi hưởng thất nghiệp

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng khi hưởng thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp là một khoản chi phí mà quỹ bảo hiểm hỗ trợ người lao động khi họ đã nghỉ việc, nhằm giúp người lao động trang trải cuộc sống, sớm tìm được công việc mới. Để được hưởng trợ… Continue reading Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng khi hưởng thất nghiệp

Mẫu thông báo chấm dứt trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Mẫu thông báo chấm dứt trợ cấp thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp là một khoản chi phí mà quỹ bảo hiểm hỗ trợ người lao động khi họ đã nghỉ việc, nhằm giúp người lao động trang trải cuộc sống, sớm tìm được công việc mới. Với ý nghĩa trên, người lao động sẽ… Continue reading Mẫu thông báo chấm dứt trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu mới nhất

Trợ cấp thất nghiệp là một khoản chi phí mà quỹ bảo hiểm hỗ trợ người lao động khi họ đã nghỉ việc, nhằm giúp người lao động trang trải cuộc sống, sớm tìm được công việc mới. Theo quy định hiện nay, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: “Người lao động… Continue reading Đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền 13-HSB về làm thủ tục hưởng, nhận thay BHXH

Mẫu giấy ủy quyền 13-HSB về làm thủ tục hưởng, nhận thay BHXH Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội có thể được hưởng nhiều chế độ khác nhau như ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất,… Thông thường, người lao động sẽ tự mình thực hiện nộp hồ sơ giải… Continue reading Mẫu giấy ủy quyền 13-HSB về làm thủ tục hưởng, nhận thay BHXH