?>

Địa chỉ trung tâm giới thiệu việc làm mới nhất 2019

Với mỗi người lao động, sau khi chấm dứt HĐLĐ và chưa tìm được việc làm thì khoản trợ cấp thất nghiệp cũng là một nguồn hỗ trợ rất lớn cho chi tiêu của họ. Nhưng hiện nay, do thông tin còn thiếu, người lao động không biết đi đâu để đăng ký hưởng trợ… Continue reading Địa chỉ trung tâm giới thiệu việc làm mới nhất 2019

Chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động khi chấm dứt HĐLĐ

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hợp của mình như sau: Tôi vào làm công ty ngày 11/08/2009, đến ngày 11/08/2009 tôi kí hợp đồng chính thức đến 11/08/2010, và đến ngày 11/08/2010 tôi lại kí hợp đồng không thời hạn với công ty đến nay. Từ khi bắt đầu kí hợp… Continue reading Chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động khi chấm dứt HĐLĐ