a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu
 
AskLaw Việt Nam > Articles posted by Thuy Nguyen Thi

Quyết định 2412/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Số hiệu: 2412/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: 15/06/2016 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Triển khai cấp C/O ưu đãi qua Internet Bộ Công thương vừa ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)...

Đọc thêm

Thông tư 246/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, , nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra , đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

Số hiệu: 246/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017 Ngày công báo: 07/12/2016 Số công báo: Từ số 1227 đến số 1228 Tình trạng: Còn hiệu lực  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư 246/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và...

Đọc thêm

Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế , tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Số hiệu: 32/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: 15/09/2017 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Phân loại tủ thuốc và trang thiết bị y tế trên tàu biển Ngày 28/7/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định...

Đọc thêm

Nghị định 143/2017/NĐ-CP quy định bảo vệ công trình hàng hải

Số hiệu: 143/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/02/2018 Ngày công báo: 23/12/2017 Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044 Tình trạng: Còn hiệu lực Quy định mới về hành vi bị cấm trong bảo vệ công trình hàng hải Ngày 14/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2017/NĐ-CP thay...

Đọc thêm

Quyết định 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai

Số hiệu: 44/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/08/2014 Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Ngày công báo: 29/08/2014 Số công báo: Từ số 791 đến số 792 Tình trạng: Còn hiệu lực Chú ý với các cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai Việc phân loại cấp rủi ro sẽ được phân loại...

Đọc thêm

Quyết định 46/2014/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Số hiệu: 46/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/08/2014 Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Ngày công báo: 30/08/2014 Số công báo: Từ số 793 đến số 794 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt...

Đọc thêm

Quyết định 05/2016/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại

Số hiệu: 05/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: 25/03/2016 Ngày công báo: 29/02/2016 Số công báo: Từ số 203 đến số 204 Tình trạng: Còn hiệu lực Quyết định 05/2016/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính...

Đọc thêm

Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu , chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật

Số hiệu: 231/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017 Ngày công báo: 04/01/2017 Số công báo: Từ số 5 đến số 6 Tình trạng: Còn hiệu lực Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép, giấy...

Đọc thêm

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13

Số hiệu: 41/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2015 Ngày công báo: 30/12/2013 Số công báo: Từ số 1005 đến số 1006 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vậ Luật này quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại...

Đọc thêm

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ SXNN

Số hiệu: 02/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: 25/02/2017 Ngày công báo: 25/01/2017 Số công báo: Từ số 89 đến số 90 Tình trạng: Còn hiệu lực Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản...

Đọc thêm
Call Now ButtonLuật sư tư vẫn miễn phí