VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Vốn điều lệ của Doanh nghiệp là gì? Đó là thắc mắc của nhiều Khách hàng khi tìm hiểu các thông tin liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp, không biết vốn điều lệ là gì, được quy định ra sao trong luật doanh nghiệp hiện hành. Sau đây, AskLaw tư vấn giải… Continue reading VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỐN ĐIỀU LỆ THEO TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Quy định vốn điều lệ cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 như sau: Vốn điều lệ công ty cổ phần:  Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại… Continue reading QUY ĐỊNH VỐN ĐIỀU LỆ THEO TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Tăng vốn điều lệ công ty đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, căn cứu vào hình thức tăng vốn điều lệ, thời điểm tăng vốn điều lệ, thủ tục tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:  Hình thức tăng vốn điều lệ: – Đối với công ty TNHH một thành viên:… Continue reading TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ

Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 áp dụng đối với Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên.  Đối với công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp… Continue reading Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần được thực hiện theo trình tự tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố Trung ương (Cơ quan Đăng ký kinh doanh) như sau:  Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Giảm vốn điều lệ công ty cổ… Continue reading Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, bao gồm:  Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần; Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn… Continue reading Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những thủ tục phức tạp về điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. Công ty cổ phần có thể thực hiện giảm vốn trong một số trường hợp như sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết… Continue reading Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và nhược điểm. Do đó, đối với mỗi thương nhân khi khởi nghiệp việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc… Continue reading ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động được hiểu là Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Điều 172 Bộ luật lao động 2012 bao gồm: Người lao động nước ngoài quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6,… Continue reading Miễn giấy phép lao động

Thủ tục thành lập Công đoàn tại công ty

Thủ tục để thành lập công đoàn cơ sở như sau: Hồ sơ gồm:  Đơn xin gia nhập công đoàn Việt Nam và thành lập công đoàn cơ sở; Danh sách cán bộ CNV xin ra nhập tổ chức CĐ; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy đăng ký hoạt động; Nếu… Continue reading Thủ tục thành lập Công đoàn tại công ty