?>
We found 448 results for your search.

Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Số hiệu: 43/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/05/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2015 Ngày công báo: 19/05/2015 Số công báo: Từ số 553 đến số 554 Tình trạng: Còn hiệu lực Nguyên tắc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước… Continue reading Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết Nghị Định 43/2017/NĐ-CP

Số hiệu: 05/2019/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 26/06/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2021 Ngày công báo: 05/09/2019 Số công báo: Từ số 731 đến số 732 Tình trạng: Chưa có hiệu lực Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi… Continue reading Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết Nghị Định 43/2017/NĐ-CP

Nghị Định 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa

Số hiệu: 43/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: 01/06/2017 Ngày công báo: 27/04/2017 Số công báo: Từ số 295 đến số 296 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa Phạm vi điều chỉnh… Continue reading Nghị Định 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

  Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/05/2014 Ngày hiệu lực: 01/07/2014 Ngày công báo: 04/06/2014 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định điều chỉnh về:  Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất… Continue reading Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Nghị định 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải

Số hiệu: 143/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/02/2018 Ngày công báo: 23/12/2017 Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044 Tình trạng: Còn hiệu lực Quy định mới về hành vi bị cấm trong bảo vệ… Continue reading Nghị định 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 BLHS

Số hiệu: 06/2019/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 01/10/2019 Ngày hiệu lực: 05/11/2019 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Chưa có hiệu lực Các trường hợp… Continue reading Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 BLHS

Nghị định 143/2017/NĐ-CP quy định bảo vệ công trình hàng hải

Số hiệu: 143/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/02/2018 Ngày công báo: 23/12/2017 Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044 Tình trạng: Còn hiệu lực Quy định mới về hành vi bị cấm trong bảo vệ… Continue reading Nghị định 143/2017/NĐ-CP quy định bảo vệ công trình hàng hải

Thông tư 43/2019/TT-BTC Hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị Định 82/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 43/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chí Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: 26/08/2019 Ngày công báo: 30/07/2019 Số công báo: Từ số 605 đến số 606 Tình trạng: Còn hiệu lực Thông tư 43/2019/TT-BTC Hướng dẫn quy định tại Khoản 4… Continue reading Thông tư 43/2019/TT-BTC Hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị Định 82/2018/NĐ-CP

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Số hiệu: 143/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: 14/10/2016 Ngày công báo: 06/11/2016 Số công báo: Từ số 1157 đến số 1158 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt… Continue reading Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Số hiệu: 143/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/10/2018 Ngày hiệu lực: 01/12/2018 Ngày công báo: 29/10/2018 Số công báo: Từ số 1009 đến số 1010 Tình trạng: Còn hiệu lực   Tóm tắt văn bản:      Phạm vi điều… Continue reading Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam