a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu
 
AskLaw Việt Nam > Tư vấn pháp luật  > Luật lao động  > 50 tuổi có được giải quyết chế độ tinh giản biên chế không?

50 tuổi có được giải quyết chế độ tinh giản biên chế không?

Câu hỏi: Tôi là nam, năm nay tôi 50 tuổi, tôi làm việc trong cơ quan nhà nước cấp huyện. Tôi đóng bảo hiểm được 26 năm 7 tháng, đến năm 2020 cơ quan do sắp sếp lại vị trí việc làm có dôi dư 1 biên chế. Do sức khỏe của tôi không đảm bảo nên tôi muốn xin nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế  thì tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật lao động Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về chế độ tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

     Để được giải quyết chế độ tinh giản biên chế thì bạn phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

“1.Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tương tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

      Như vậy, nếu có căn cứ xác định cơ quan bạn sắp xếp lại vị trí việc làm dẫn đến việc dôi dư 1 cán bộ, công chức mà không thể bố trí được việc làm cho bạn thì bạn thuộc trường hợp được tinh giản biên chế theo quy định nêu trên.

     Theo đó, bạn sẽ được xem xét giải quyết quyền lợi nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 thì bạn phải thỏa mãn điều kiện:

“Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.”

     Vì năm nay bạn 50 tuổi nên bạn phải đáp ứng điều kiện là có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì khi đó bạn sẽ được giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo chính sách về hưu trước tuổi theo Điều 8 như trên. Khi đó, bạn sẽ nghỉ hưu sớm 10 năm theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Khi đó, bạn sẽ được mức trợ cấp bằng: 

  • 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bằng: 3*10 = 30 tháng lương
  • Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bằng: 5 + (27-20) *1/2 = 8,5 tháng lương.

     Nếu bạn không đáp ứng được điều kiện là có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì bạn sẽ được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo chính sách thôi việc ngay theo Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

“1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.”

      Như vậy, nếu bạn nghỉ việc theo chính sách thôi việc ngay thì bạn sẽ được trợ cấp như sau: 

  • Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;
  • Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bằng: 1,5 * 27 = 40,4 tháng tiền lương.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về chế độ tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments