so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 kẻ thù, mục tiêu, chủ chương, lực lg tham gia, đ…

Phong trào cách mạng 1930- 1935
Phong trào cách mạng 1930- 1935

so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939

kẻ thù, mục tiêu, chủ chương, lực lg tham gia, địa bàn, hifnhthuwsc-phương pháp, mặt trận

1.hoàn cảnh
-30-31: do p trút gánh nặng khủng hoảng kinhtế 29-33,tăng cường bóc lột nhân dân,thêm thiên tai,khủng bố trăng, dân bần cùng về kinh tế ,ngột ngạt về chính trị,có đảng ra đơì.
-36-39: 7/33 QTCS chỉ đạo mỗi nước lập mặt trân nhân dân trước mắt chống phát xít nguy cơ chiến tranh thế giơí. chỉnh phủ bình dân p tiến bộ.lực lượng cách mạng và phong trào cách mạng ở việt nam phục hôì. yêu cầu cải thiện dân sinh dân chủ.
nhiệm vụ,mục tiêu.
– đánh đổ đế quốc p.đông dương hoàn toàn độc lập.đánh đổ phong kiến, gianh ruộng đất cho dân caỳ, thành lập chính quyền xô viết.
– lập mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương sau đổi thành mặt trân dân chủ đông dương chống phát xít, đấu tranh đòi dân sinh dân chủ.
hình thức
-0 chính trị kết hợp vũ trang mittinh, biểu tình bãi công, bãi thị ,bãi khóa và khởi nghĩa vũ trang
– họp dân lấy dân nguyện đưa yêu sách lê chính quyền thực dân bãi công bãi thị bãi khóa mittinh, biểu tình nghị trường văn hóa tư tưởng.
phương pháp.
– bí mật bất hợp pháp
– công khai hợp pháp, nửa công khai, nửa hợp pháp,bí mật, bất hợp pháp.
địa bàn
– chủ yếu ở nông thônm trên phạm vi cả nước nhưng 4 tỉnh phát triển hất là nghệ an,hà tihx, hà nam, thái bình
– từ thành thị đến nôngh thôn, trên phạm vi cả nước.
kết quả ý nghiã.
– chính quyền xô viết nghệ tĩnh tồn tại được 4-5 thang ở nghệ tĩnh, liên mih công nông ra đời rèn luyện cán bộ đảng viên và quần chúng cách mạng. để lại nhiều bài học kinh nghiệm – là cuộc diễn tập đàu tiên cho cách mạng tháng 8
– xây dựng được đội quân chính trị quần chúng đông đaỏ, giành được mộtk số quyền dân sinh dân chủ. rèn luyện cán bộ đảng viên và quần chúng, tuyên truyền cách mạng hơn nữa để lại hiều bài học kinh nghiệm – là cuộc diễn tập lần thứ 2 cho cách mạng tháng 8

  Nghệ Tĩnh trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Bạn đang xem bài viết: so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 kẻ thù, mục tiêu, chủ chương, lực lg tham gia, đ…. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Nghệ Tĩnh trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Phong trào cách mạng 1930 – 1935 – Bài 14 – Lịch sử 12 – Cô Phạm Phương Linh (DỄ HIỂU NHẤT) Phong trào cách mạng 1930…

Đóng góp của Quốc tế cộng sản trong quá trình khôi phục phong trào cách mạng ở Việt Nam (1932 – 1935)

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 – Ôn thi THPT môn Lịch sử – [OLM.VN] Phong trào cách mạng 1930 – 1931 – Ôn thi THPT…

So sánh 1930-1931 , 1936-1939 về chiến lược, mục tiêu trước mắt, địa bàn, lãnh đạo, phương pháp, hình thức, tập hợp lực lượng đấu tranh

Phong trào cách mạng 1930 – 1931. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 – Ôn thi THPT môn Lịch sử Phong trào cách mạng 1930…

XÔ VIẾT NGHỆ -TĨNH 90 NĂM TRƯỜNG TỒN CÙNG LỊCH SỬ DÂN TỘC

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh là sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *