Phiếu xuất/ nhập kho doanh nghiệp là gì? Các mẫu phiếu nhập kho chuẩn nhất

Excel theo yêu cầu | #002 Quản lý kho tự động | Tạo phiếu xuất nhập, lưu trữ và tìm kiếm
Excel theo yêu cầu | #002 Quản lý kho tự động | Tạo phiếu xuất nhập, lưu trữ và tìm kiếm

Phiếu xuất/ nhập kho doanh nghiệp là gì? Các mẫu phiếu nhập kho chuẩn nhất

Mẫu phiếu nhập kho trong những năm gần đây có nhiều sự thay đổi từ Bộ Tài chính. Vậy phiếu nhập kho là gì, làm sao để viết được một mẫu phiếu xuất nhập kho phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước, những thông tin sau sẽ có trong bài đọc ngày hôm nay nhé!

Bạn chắc chắn đã tiếp xúc với một số loại mẫu phiếu nhập kho khi bạn đang làm việc trong ngành kế toán. Trong lĩnh vực này, các phiếu còn lại là phiếu nhập kho, phiếu xuất nhập, phiếu xuất kho hay là phiếu nhập khẩu. Viết bản kiểm kê công ty thực sự là một việc khá đơn giản nếu bạn nhìn vào nó. Tuy nhiên,đó chỉ là những gì bạn nghĩ đến, nó không thật sự là dễ dàng để điền vào một phiếu với mức độ chính xác tuyệt đối. Để hiểu rõ cách điền mẫu phiếu nhập kho, mời các bạn theo dõi bài viết này.

I. Điền phiếu nhập kho để làm gì

Mẫu phiếu nhập kho chính một trong những tài liệu cần thiết được các công ty lưu giữ là loại hình xuất nhập khẩu. Do đó kế toán phải báo cáo sau xuất nhập kho sản phẩm đó bằng những loại phiếu xuất nhập kho. Vì những lần đăng ký này sẽ trở thành dữ liệu để tổng hợp cho các hoạt động kinh doanh thu chi.

Nếu không ghi chép lại phiếu nhập kho hay phiếu xuất kho thì không có dữ liệu nào được ghi lại. Kết quả là, bạn chắc chắn sẽ không có bất kỳ thông tin nào để cộng vào cuối tháng hoặc cuối một phần năm. Đây là điều bất lợi cho những nhà kinh doanh nếu không ghi chép đầy đủ. Mẫu phiếu nhập kho là điều vô cùng cần thiết

II. Cách điền phiếu nhập kho

Trong kho của doanh nghiệp sẽ có hai nhiệm vụ: nhập kho và xuất kho. Ký gửi là hoạt động khi một công ty bán một số hàng hóa cho khách hàng. Bạn sẽ cần phải viết những mẫu phiếu nhập kho hay phiếu xuất kho nhằm theo dõi quá trình hoạt động của doanh nghiệp đó. Sau đây là hướng dẫn và thông tin cần thiết cho mẫu phiếu nhập kho

Những mẫu phiếu xuất nhập khẩu kho vô cùng cần thiết cho doanh nghiệp

Các loại phiếu xuất nhập kho mà doanh nghiệp sử dụng hiện nay đều có mẫu của luật. Chính vì thế nên công ty bạn sử dụng phiếu thì bạn sẽ phải điền theo mẫu phiếu nhập kho hay phiếu xuất kho. Tuy nhiên, đối với những người không có kinh nghiệm, thì rất có thể sẽ bị sai. Bạn nên điền phiếu xuất nhập kho theo hướng dẫn dưới đây:

+ Tên các đơn vị/ bộ phận: Bạn có thể viết tên của cơ quan bạn làm việc trong phần này. Hoặc bạn có thể sử dụng tên của công ty để viết

+ Ngày tháng ghi phiếu nhập kho: Bạn phải đề cập chính xác ngày phát hành

+ Số lượng sản phẩm: Đây là số lượng đơn đặt hàng chính xác đã hết hay còn hàng, có thể ghi số 0 nếu đã hết hàng

+ Nợ / Có: Số tài khoản được báo cáo ở đây.

+ Họ và tên người nhận hàng: Ghi họ và tên người tiêu dùng mua sản phẩm

+ Đơn vị (bộ phận): Ghi rõ địa chỉ hoặc đơn vị của người nhận hàng

+ Lý do tồn kho: Viết lý do xuất khẩu hợp pháp. Nó sẽ được đăng ký dưới dạng bán hàng nếu nó được bán cho người tiêu dùng,

+ Cột A, B, C, D: Bạn cần điền tất cả các chi tiết theo yêu cầu của biểu mẫu

+ Cột 1: Liệt kê toàn bộ số mặt hàng bạn sắp xuất ra hoặc nhập vào

+ Cột 2: Nêu đầy đủ số tiền thực tế mà bạn đã bán được sản phẩm

+ Cột 3: Cột ghi đơn giá vật tư vừa xuất.

+ Cột 4: Tổng số lượng tài liệu bạn vừa ghi chép lại được

+ Dòng cộng chứa tổng số hàng đã giao và tổng số lượng

III. Khái niệm về phiếu nhập kho

Đối với các tập đoan lớn, việc ghi những mẫu phiếu nhập kho là một việc làm khá thường xuyên. Có thể hiểu đơn giản rằng khi một công ty mua hàng hóa, vật tư được gọi là nhập kho và được ghi chép lại bằng phiếu xuất nhập khẩu kho. Bạn có thể cần phải viết biên nhận sau khi quá trình dự trữ được diễn ra.

  Tổng hợp hơn 20 cách làm phiếu xuất kho trên excel mới nhất

Hình thức chứng từ có thể thể hiện được hoạt động nhập kho của công ty là những mẫu phiếu thu nhập kho. Tất cả dữ liệu liên quan và bắt buộc trong quá trình nhập sẽ được báo cáo và ghi chép trong biên nhận. Việc mua lại kho hàng đóng vai trò rất quan trọng. Do đó bạn cần bảo quản và lưu trữ tốt khi viết xong phiếu nhập kho hoặc phiếu xuất kho vì nó cần thiết cho những doanh nghiệp trong việc kiểm soát lượng hàng

IV. Tại sao lại phải lập phiếu nhập kho

Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao phải viết những mẫu phiếu nhập kho, các bạn cần có kinh nghiệm làm kế toán để có thể hiểu được tầm quan trọng của chúng. Khi bạn lập báo cáo và tóm tắt, biên lai có thể được sử dụng làm thông tin cho bạn. Thông thường, bạn sẽ phải tạo một báo cáo vào cuối tháng hoặc quý. Hoạt động của bạn sẽ gặp rắc rối nếu không có biên lai và thông tin từ những mẫu phiếu nhập kho chính là biên lai để giúp cho bạn tóm tắt lại bản báo cáo trong doanh thu của kỳ đó

Vì vậy việc bảo quản các phiếu thu tiền, phiếu xuất nhập kho cho phép bạn theo dõi các hoạt động mua bán và phân phối sản phẩm của công ty. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát công ty của mình một cách thuận tiện dựa trên các loại phiếu xuất kho như thế này để xem xét các quy trình có bị thiếu hụt sản lượng hay không.

V. Cách điền phiếu nhập kho nhanh và chuẩn xác 100%

Có rất nhiều mẫu phiếu nhập kho trong thị trường hiện nay

Đây là mẫu phiếu nhập kho đã thông qua ý kiến của kiểm toán nhà nước, nó phù hợp với doanh nghiệp của bạn nếu bạn là người hoạt động tư nhân hay đóng góp cho nước nhà. Bạn cần ghi đầy đủ những phần thông tin sau đây thật chính xác để không bị sai sót thông tin trong quán trình ghi phiếu xuất nhập kho

Một mẫu phiếu nhập kho bao gồm những thông tin sau:

+ Cột A: Ghi số thứ tự của các mặt hàng đã nhập

+ Cột B: Ghi tên hàng hóa, nguyên vật liệu nhập

+ Cột C: Ghi tên hàng hoặc mã mặt hàng.

+ Cột D: Ghi số lượng từ của hàng hóa

Tổng số tiền: Bạn dự kiến sẽ viết bằng chữ

Một phần số lượng sản phẩm

+ Cột 1: Ghi số lượng sản phẩm bạn đã nhập

+ Cột 2: Ghi số tiền đang đếm tại kho

+ Cột 3: Ghi đơn giá của mặt hàng trong kho mà bạn đang nhập.

+ Cột 4: Tổng giá trị của mặt hàng bạn vừa nhập sẽ được xác định.

VI. Cách lập phiếu nhập kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho dựa trên Thông tư 200/2014 / TT-BTC của nhà nước là Mẫu số 01 – VT dùng để theo dõi việc kiểm kê chất liệu, vật tư, thiết bị, sản phẩm … Xác nhận số lượng vật tư, thiết bị, hàng hóa, vật phẩm, trên cơ sở việc ghi thẻ kho, thu chi phí hàng hóa, đánh giá trách nhiệm của cá nhân liên quan và ghi sổ số dư.

Sau đây là những mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 – Bản VT 02

Những chi tiết trong một mẫu phiếu nhập kho bao gồm:

+ Góc trên bên trái của phiếu nhập kho phải ghi rõ tên đơn vị nhập kho (hoặc đóng dấu kèm logo của đơn vị đó). Phiếu này có hiệu lực trong quá trình nhập kho vật tư, thiết bị, dụng cụ, vật phẩm, hàng hoá mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài, tự sản xuất, đóng góp hoặc phát hiện trong kho vật tư, thiết bị, dụng cụ, vật phẩm hoặc hàng hoá mua ngoài một cách hợp pháp và được nhà nước công nhận

+ Phiếu nhập kho hay phiếu xuất kho đều ghi đầy đủ tên người nhận hàng, ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên cá nhân xuất kho vật tư, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hàng hóa, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho của mặt bằng kho khi lập phiếu nhập kho.

+ Các cột A, B, C, D: Ghi thứ tự, tên sản phẩm, nơi sản xuất hoặc nhãn hiệu, mã số sản phẩm và số lượng sản phẩm xuất ra của một công cụ, vật tư, thiết bị, hàng hóa

+ Cột 1: Theo chứng từ ghi đầy đủ số lượng (hóa đơn hoặc lệnh nhập kho).

+ Cột 2: Người quản lý kho ghi số lượng hàng hóa được nhập

+ Cột 3, 4: Đơn giá do kế toán báo cáo (giá thị trường hoặc giá gốc, … theo tiêu chuẩn của từng cơ sở sản xuất) và kiểm kê số lượng cho từng sản phậm, dụng cụ, hàng hóa đã được khẩu khẩu

  Tải miễn phí mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất

+ Dòng cộng tổng: ghi lại toàn bộ số tiền được ghi chép của tất cả sản phẩm, hàng hóa

+ Dòng tiền tổng được ghi chép lại bằng chữ: Nhằm xác thực lại số tiền có chính xác hay không

Phiếu xuất nhập kho được chia thành 2 liên ( đối với nguyên vật liệu được sản xuất không từ chính doanh nghiệp đó) hoặc liên 3 (đối với nguyên liệu do doanh nghiệp đó tự sản xuất mua bán hàng hóa của mình) (đối với đơn hàng giấy than một lần) do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất và người lập ký tên. (họ tên nhà sản xuất và quản lý xuất kho), nhà cung cấp lấy phiếu nhập kho để nhập vật tư, thiết bị, vật tư, hàng hóa.
Người quản lý kho khi nhập kho phải ghi mẫu phiếu nhập kho bao gồm việc nhập ngày, tháng, năm và cùng với người giao hàng ký nhận. Nơi lập, phiếu xuất kho (nếu có) do người gửi hàng giữ lại.

VI. Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200

Được Bộ Tài chính của nhà nước Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC với mục đích là tài liệu ghi chép và theo dõi tình hình tài sản của công ty. Họ có thông tin chuyên sâu về các tài sản đang tăng hoặc giảm. Là nơi để ghép sổ báo cáo tổng hợp những nguồn tiền theo định kỳ, thẻ kiểm kê… Cụ thể là sổ tổng hợp nguồn lực, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, tài sản cố định, bảng nhập kho. Bạn có thể tải về bản mẫu phiếu nhập kho để tham khảo

Những chi tiết của một mẫu phiếu nhập kho theo bản Excel bao gồm:

+ Bên góc trái ghi chép tên của đơn vị và bộ phận để có thể cung cấp đầy đủ thông tin nguồn hàng và nơi sản xuất của nó

+ Góc bên phải là Nguồn của mẫu phiếu nhập kho được xuất bản vào thời gian và ai là người tạo ra mẫu phiếu nhập kho này, theo thông tư bao nhiêu

+ Cũng có những chi tiết như bản Word, các cột A, B, C, D ghi chép những thông tin về vật phẩm bảo gồm tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa , mã số của sản phẩm và nguồn hàng

+ Có tên người giao hàng và người nhận hàng đi kèm theo thời gian giúp cho quá trình xuất nhập hàng trở nên minh bạch

+ Tổng số tiền được viết bằng số và chữ để xác minh

+ Chữ ký từ người giao và nhận hàng và những bộ phận có liên quan

Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo Thông tư 200

VII. Mẫu phiếu nhập kho trên Word theo thông tư 200

Bạn có thể sử dụng mẫu phiếu nhập kho theo Bản Word vì trong nhiều trường hợp khác nhau cũng cần có một mẫu phiếu nhập kho. Ở phần VI, chúng ta đã được hướng dẫn về cách ghi một mẫu phiếu nhập kho và những chi tiết cần có theo tiêu chuẩn của một mẫu phiếu nhập kho được nhà nước công nhận. Bạn có thể tham khảo ở đường link ở bên dưới và chỉnh sửa những thông tin hàng hóa phù hợp với công việc và quy trình sản xuất hàng hóa theo mẫu phiếu nhập kho dưới đây, được nhà nước công nhận từ 22/12/2014

Mẫu phiếu nhập kho trên Word theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 – Bản VT 01

IX. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133

Không chỉ theo thông tư 200, trong những năm gần đây, củ thể là 26/8/2016, Bộ tài chính đã có một chút sửa đổi trong phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT -BTC. Mẫu phiếu nhập kho mới này có một chút thay đổi gọn hơn những vẫn giữ được thông tin quan trọng và cải thiện được thời gian trong quá trình xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo thêm. Vì việc sử dụng mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 được coi như một truyền thống và tùy vào hoạt động làm việc, tuy nhiên, nhà nước đã dần hủy bỏ mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 và ngày nay chỉ xuất hiện ở những công ty nhỏ lẻ lâu đời.

Mẫu phiếu nhập kho trên Word theo thông tư 133

Lưu Ý:

+ Ở phần cột ghi số lượng theo chứng từ và số lượng thực nhập kho. Nếu hàng hóa không có sai sót gì, con số được ghi trên hai cột này sẽ bằng nhau. Những sai sót có thể là hàng hóa bị lỗi, bị khách hàng trả về hoặc do thiếu hàng, người kê khai cần phải lưu ý những chi tiết này để ghi chép chính xác nhất có thể

+ Ở phần đơn giá, giá gốc của hàng hóa có thể được tính như sau

Đơn giá = Gía hàng hóa chưa chịu thuế + chi phí phát sinh cho một đơn vị hàng hóa

  Mẫu phiếu nhập kho, xuất kho bằng excel (Mới nhất) – PRO EXCEL

+ có thể lấy thương của đơn giá và số lượng để tính ra số tiền cho một loại sản phẩm nào đó

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 – VT 01

VI. Kết luận

Sau đây là những mẫu phiếu nhập kho có thể giúp cho công việc xuất nhập hàng hóa của bạn dễ dàng hơn trong việc ghi chép. Mong rằng sau bài đọc này, bạn sẽ có những thông tin về mẫu phiếu kho, những chi tiết và tác dụng của nó trong quá trình thống kê sản xuất sản lượng hàng hóa của một công ty. Không những vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn những mẫu phiếu thu cần thiết, bạn có thể tải về để và chỉnh sửa sao cho phù hợp với bạn.

Tag:

Bài viết nhiều người đọc

 • Tổng hợp 4 mẫu báo cáo công việc chuẩn form và mới nhất mà bạn đang tìm kiếm

 • Mẫu biên bản bàn giao chuẩn và cách viết chuyên nghiệp nhất

 • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân chuẩn chỉnh và chuyên nghiệp nhất

 • Download top 15 mẫu giấy xác nhận phổ biến nhất hiện nay

 • Tham luận là gì? Cách viết một bài tham luận đúng chuẩn

 • Kỹ năng lập mẫu báo cáo công việc cần thiết cho dân văn phòng

 • Bật mí cách viết biên bản cuộc họp chuẩn và thông dụng nhất hiện nay

 • Hướng dẫn viết bản tường trình và mẫu bản tường trình sự việc mới nhất năm 2021

123job.vn – Dream jobs, great places to work, high salary

123job.vn – Trao cơ hội cho hàng triệu người với những công việc mơ ước với môi trường làm việc chuyên nghiệp và mức lương tốt nhất.

Với sứ mệnh: Cung cấp các thông tin việc làm, review công ty hấp dẫn, dịch vụ tư vấn tuyển dụng xác thực và chất lượng cho nhà tuyển dụng và người lao động, chúng tôi luôn tận tâm tận lực, không ngừng sáng tạo nhằm đem lại chất lượng dịch vụ hàng đầu, giúp tất cả mọi người có được một công việc phù hợp nhất.

Tự hào: Là trang tuyển dụng uy tín, là cầu nối của hàng triệu người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Giá trị cốt lõi:

 • Luôn chủ động và sáng tạo, lấy công nghệ làm nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ.
 • Chuyên nghiệp & tận tâm với khách hàng và người tìm việc bằng những dịch vụ tốt nhất.
 • Làm việc chính trực, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, không vụ lợi cá nhân và luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu.

Nếu bạn đang muốn kết nối với những nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu Việt Nam, đừng ngần ngại hãy TẠO CV NGAY để tăng gấp 5 lần cơ hội có được công việc với mức lương tốt nhất nhé!

Mục Lục

 1. I. Điền phiếu nhập kho để làm gì
 2. II. Cách điền phiếu nhập kho
 3. III. Khái niệm về phiếu nhập kho
 4. IV. Tại sao lại phải lập phiếu nhập kho
 5. V. Cách điền phiếu nhập kho nhanh và chuẩn xác 100%
 6. VI. Cách lập phiếu nhập kho theo thông tư 200
 7. VI. Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200
 8. VII. Mẫu phiếu nhập kho trên Word theo thông tư 200
 9. IX. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133
 10. VI. Kết luận

Chủ đề nổi bật

Dành cho người tìm việc

Dành cho nhà tuyển dụng

 • Training and Recruitmen
 • Geological Engineer
 • Kỹ sư năng lượng mặt trời
 • Project Engineer – Solar Project
 • Công viên
 • Tài xế chạy xe 16 chỗ
 • Nhân viên công ty nhật
 • Marketing Compaign
 • TRỢ GIẢNG LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH
 • INTERNATIONAL PURCHASING SPECIALIST
 • Giám đốc Giặt
 • Giám đốc quản trị rủi ro
 • Sharepoint Developer
 • C# Pr
 • Nhân viên điều tra và xử lý tín dụng – Miền Bắc
 • Tam Son
 • Detailing Engineer
 • Design/Detailing Engineer
 • Account Executives
 • Sản xuất mỹ phẩm
 • Nhà máy sản xu
 • Surface Mount Technology Leader
 • Business controlling
 • Nhân viên phòng xuất n
 • Chuyên viên báo cáo và phân tích dữ liệu
 • Ho – Chuyên viên báo cáo và phân tích dữ liệu
 • Nhân viên kinh doanh thức ăn thủy hải sản
 • địa diện kinh doanh
 • Chủ nhiệm thiết kế
 • Nhân viên kinh doanh – Showroom Vinh – Nghệ An
 • Associates Purchasing
 • Họa Viên D Nội Thất – Làm việc tại Biên Hoà
 • Farbic Sales
 • Garment Sales
 • KỸ SƯ DỰ ÁN CƠ KHÍ – ĐIỆN ĐIỆN TỬ – TỰ ĐỘNG HÓA
 • Việc làm điện điện tử
 • Lagi Bình Thuận
 • Industrial color
 • Lập trình android – ios
 • Nhân viên văn phòng marketing
 • Nhân viên khối kinh doanh
 • Gia sư môn guitar
 • Nhân viên. đi làm luôn ạ
 • Kế toán bán hàng ván công nghiệp
 • Công Ty Map Hanterin VINA
 • 3T Consulco
 • Quản lý clb thể dục kết hợp
 • Thủ kho xuất hàng
 • Unreal Development Kit
 • Kho lazada gò vấp

Bạn đang xem bài viết: Phiếu xuất/ nhập kho doanh nghiệp là gì? Các mẫu phiếu nhập kho chuẩn nhất. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Mẫu phiếu nhập kho, xuất kho bằng excel (Mới nhất) – PRO EXCEL

TẠO PHIẾU XUẤT KHO TỰ ĐỘNG (KHÔNG VBA) – ILOVEEXCEL! TẠO PHIẾU XUẤT KHO TỰ ĐỘNG (KHÔNG VBA) – ILOVEEXCEL! Tải miễn phí Mẫu phiếu nhập kho,…

Tổng hợp hơn 20 cách làm phiếu xuất kho trên excel mới nhất

Học Excel cơ bản 60 | Cách tạo phiếu xuất kho trong Excel Học Excel cơ bản 60 | Cách tạo phiếu xuất kho trong Excel Tổng…

Cộng đồng chia sẻ kiến thức kế toán

Hướng dẫn tạo phiếu xuất nhập kho tự động cho kế toán chỉ với 1 công thức Hướng dẫn tạo phiếu xuất nhập kho tự động cho…

Tải miễn phí mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất

Phần Mềm Quản Lí Kho – Cách Nhập Kho Trên Excel”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI0CEJHeChgfIhMIpMvbhsuIgAMVoE8PAh2MRA8L”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CP2RSNE6uZL_yOMXfvcAPqdOPmAYAtN2zx40PABABIAAoAmDBBYIBE3BhcnRuZXIteW91dHViZS1zcnCoAwSqBBdP0Fvuo0tOB7XcZtg5XPd1kOz5KLs2I5AHBKgH552xAqgH6J2xAqgHhAioB86nsQLSCA8IgEEQARheMgKCAjoCgECwCwG6Cz4IAxAFGAwgCygFMAVAAUgAWGpgAGgAcAKIAQCQAQGYAQGiAQsKAJgCAqgCAdgCAqgBAcABAdABAeABAYACAaAXAQ\u0026sigh=P-HR2LpcnOM\u0026cid=CAASFeRo_eCqY1aFvZxoeS4Vj6D13V_W1A\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Phần Mềm Quản Lí Kho – Cách Nhập Kho Trên Excel”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI0CEJHeChgfIhMIpMvbhsuIgAMVoE8PAh2MRA8L”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CP2RSNE6uZL_yOMXfvcAPqdOPmAYAtN2zx40PABABIAAoAmDBBYIBE3BhcnRuZXIteW91dHViZS1zcnCoAwSqBBdP0Fvuo0tOB7XcZtg5XPd1kOz5KLs2I5AHBKgH552xAqgH6J2xAqgHhAioB86nsQLSCA8IgEEQARheMgKCAjoCgECwCwG6Cz4IAxAFGAwgCygFMAVAAUgAWGpgAGgAcAKIAQCQAQGYAQGiAQsKAJgCAqgCAdgCAqgBAcABAdABAeABAYACAaAXAQ\u0026sigh=P-HR2LpcnOM\u0026cid=CAASFeRo_eCqY1aFvZxoeS4Vj6D13V_W1A\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Excel là một công cụ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *