Mẫu TK1-TS: Tờ Khai Tham Gia, Điều Chỉnh Thông Tin Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế

Để đáp ứng cho nhu cầu của quý đọc giả về vấn đề tham gia cũng như là kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc bài viết về mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành theo quyết định mới nhất của chính phủ cũng như cách lập tờ khai trong bài viết này. Chúng tôi hy vọng rằng những nội dung này sẽ có thể giúp ích cho quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của bạn trong tương lai.

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mẫu mới nhất của Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành trong quyết định số 505/QĐ-BHXH. Thông thường, loại giấy tờ này được sử dụng với những mục đích sau:

 • Kê khai các thông tin cá nhân của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và của các thành viên trong gia đình khi không có mã số Bảo hiểm xã hội.
 • Sử dụng để yêu cầu cơ quan bảo hiểm điều chỉnh các thông tin cá nhân khi có sai sót.

Tải về mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại đây.

Hướng dẫn lập Tờ khai khai tham gia BHXH, BHYT

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước để lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Mục I

Mục này áp dụng cho những đối tượng chưa có mã số Bảo hiểm xã hội hoặc những người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội. Người ghi bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin từ chỉ tiêu [01] cho đến chỉ tiêu [11] (có thể bỏ qua chỉ tiêu [08]). Cụ thể, cách ghi như sau:

 • [01] Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,… bằng chữ in hoa có dấu.
 • [02] Giới tính: Điền nam hoặc nữ vào chỗ trống.
 • [03] Ngày, tháng, năm sinh: Điền ngày, tháng, năm sinh của người tham gia theo đúng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,…
 • [04] Quốc tịch: Điền quốc tịch theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,…
 • [05] Dân tộc: Điền dân tộc theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,… của người tham gia.
 • [06] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Điền vào chỗ trống số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • [07] Điện thoại: Ghi số điện thoại mà có thể dùng để liên lạc với người tham gia.
 • [08] Email: Ghi địa chỉ Email của người tham gia nếu có
 • [09] Nơi đăng ký khai sinh: Ghi rõ tên xã (phường/thị trấn); huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh của người tham gia. Trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, phân tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú (theo 3 cấp tương tự nơi đăng ký khai sinh).
 • [10] Họ tên cha/ mẹ/ giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ bằng chữ in hoa có dấu đối với người tham gia là trẻ em dưới 6 tuổi. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi nên bạn có thể bỏ qua nếu không nằm trong trường hợp nêu trên.
 • [11] Địa chỉ nhận kết quả: Điền đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống (số nhà, đường/ phố, thôn/ xóm; xã/ phường/ thị trấn; huyện/ quận/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương) để cơ quan Bảo hiểm xã hội trả hồ sơ, sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác.
 • [12] Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng: Hướng dẫn ở phần bên dưới.
  Cách làm tờ khai tham gia BHXH – BHYT – BHTN: Mẫu số: TK1-TS

Mục II

Mục II sẽ áp dụng đối với những đối tượng đã có mã số Bảo hiểm xã hội, dùng để yêu cầu cơ quan bảo hiểm điều chỉnh các thông tin trên sổ Bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y tế. Cách điền thông tin như sau:

 • [13] Mã số BHXH: Ghi mã số Bảo hiểm xã hội theo như trên sổ bảo hiểm của người tham gia.
 • [14] Điều chỉnh thông tin cá nhân: Chỉ cần kê khai những thông tin đề nghị điều chỉnh, những thông tin không cần thiết thì có thể bỏ trống. Cụ thể:
  • [14.1] Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,… bằng chữ in hoa có dấu.
  • [14.2] Giới tính: Điền nam hoặc nữ vào chỗ trống.
  • [14.3] Ngày, tháng, năm sinh: Điền ngày, tháng, năm sinh của người tham gia theo đúng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,…
  • [14.4] Nơi đăng ký khai sinh: Ghi rõ tên xã (phường/thị trấn); huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh của người tham gia. Trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, phân tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú (theo 3 cấp tương tự nơi đăng ký khai sinh).
  • [14.5] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Điền vào chỗ trống số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • [15] Mức tiền đóng: Ghi mức thu nhập tháng do người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với những đối tượng tham gia đăng ký hoặc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nên bạn có thể bỏ qua nếu không thuộc trường hợp nêu trên.
 • [16] Phương thức đóng: Ghi cụ thể phương thức đóng của người tham gia theo quy định. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với những đối tượng tham gia đăng ký hoặc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nên bạn có thể bỏ qua nếu không thuộc trường hợp nêu trên.
 • [17] Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: Điền nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu do người tham gia lựa chọn theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
 • [18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Ghi các nội dung yêu cầu thay đổi, điều chỉnh khác.
 • [19] Hồ sơ kèm theo: Điền thêm các loại giấy tờ có tính chứng minh, xác thực thông tin nếu có.
  Tờ khai bảo hiểm xã hội theo mẫu TK1-TS mới nhất 2021

Phụ lục

Phần này sẽ dùng để kê khai các thành viên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia tra cứu không thấy mã số Bảo hiểm xã hội; Người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng. Cách kê khai được thực hiện như sau:

 • Phần thông tin chung: Điền đầy đủ các thông tin như: Họ và tên chủ hộ, số sổ hộ khẩu, mã số hộ gia đình, điện thoại liên hệ, địa chỉ,… theo đúng như sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia.
 • Bảng thông tin thành viên hộ gia đình: Nếu xác định được mã số hộ gia đình thì không cần kê khai phần này.
  • Cột A: Ghi số thứ tự theo số lượng thành viên trong gia đình của người tham gia.
  • Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của tất cả thành viên trong gia đình người tham gia.
  • Cột 1: Ghi mã số Bảo hiểm xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp của từng thành viên trong gia đình.
  • Cột 2: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của từng thành viên hộ gia đình.
  • Cột 3: Điền nam hoặc nữ.
  • Cột 4: Ghi quốc tịch như trong giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân,… của từng thành viên hộ gia đình.
  • Cột 5: Ghi dân tộc của từng thành viên hộ gia đình như trong giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân,…
  • Cột 6: Điền cụ thể, rõ ràng nơi đăng ký khai sinh của tất cả thành viên trong hộ gia đình.
  • Cột 7: Điền mối quan hệ với chủ hộ.
  • Cột 8: Ghi số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu được cơ quan có thẩm quyền cấp của từng thành viên trong hộ gia đình .
  • Cột 9: Ghi số điện thoại liên hệ của tất cả thành viên trong hộ gia đình và những nội dung khác cần được lưu ý.
  Hướng dẫn lập tờ khai TK1-TS theo quyết định số 888/QĐ-BHXH

Lời kết

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết cách lập và kê khai mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất theo pháp luật hiện hành. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì xoay quanh các chủ đề về bảo hiểm thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua số hotline để chúng tôi có thể kịp thời hỗ trợ nhé.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu TK1-TS: Tờ Khai Tham Gia, Điều Chỉnh Thông Tin Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Tờ khai bảo hiểm xã hội theo mẫu TK1-TS mới nhất 2021

Báo Tăng Lao Động Tham Gia BHXH | Tăng Mới Báo Tăng Lao Động Tham Gia BHXH | Tăng Mới Tờ khai bảo hiểm xã hội (BHXH),…

Hướng dẫn lập tờ khai TK1-TS theo quyết định số 888/QĐ-BHXH

Mất sổ BHXH, Đề nghị cấp lại sổ như thế nào? Mất sổ BHXH, Đề nghị cấp lại sổ như thế nào? Hướng dẫn lập tờ khai…

Cách làm tờ khai tham gia BHXH – BHYT – BHTN: Mẫu số: TK1-TS

Mẫu TK1 TS mới nhất 2023 là mẫu nào Tải Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ở đâu Mẫu TK1 TS mới…

Cách điền tờ khai TK1-TS khi người lao động tham gia BHXH lần đầu

Hướng dẫn mẫu hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH ( TK01-TS, D01-TS) – Điều chỉnh ngày sinh và cập nhật CCCD Hướng dẫn mẫu hồ sơ điều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *