Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia, số thập phân

Lớp 5: Chia số thập phân cho số thập phân
Lớp 5: Chia số thập phân cho số thập phân

Cập nhật lúc: 01:38 10-09-2018 Mục tin: LỚP 7

1/ Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 1: (Bài 24 SGK Toán 7 tập 1/ trang 16)

Đề bài

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

\(\begin{array}{l}a)\,\,\left( { – 2,5\,.\,0,38\,.\,0,4} \right) – \left[ {0,125\,.\,3,15\,.\,\left( { – 8} \right)} \right]\\b)\,\left[ {\left( { – 20,83} \right).0,2 + \left( { – 9,17} \right).0,2} \right]:\left[ {2,47.0,5 – \left( { – 3,53} \right).0,5} \right]\end{array}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\,\,\left( { – 2,5\,.\,0,38\,.\,0,4} \right) – \left[ {0,125\,.\,3,15\,.\,\left( { – 8} \right)} \right]\\ = \left[ {\left( { – 2,5.0,4} \right).0,38} \right] – \left[ {\left( { – 8.0,125} \right).3,15} \right]\\ = \left[ {\left( { – 1} \right).0,38} \right] – \left[ {\left( { – 1} \right).3,15} \right]\\ = – 0,38 – \left( { – 3,15} \right) = – 0,38 + 3,15 = 2,77\\b)\,\left[ {\left( { – 20,83} \right).0,2 + \left( { – 9,17} \right).0,2} \right]:\left[ {2,47.0,5 – \left( { – 3,53} \right).0,5} \right]\\ = \left\{ {\left[ {\left( { – 20,83} \right) + \left( { – 9,17} \right)} \right].0,2} \right\}:\left[ {\left( {2,47 + 3,53} \right).0,5} \right]\\ = \left( { – 6} \right):3 = – 2\end{array}\)

  Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 2: Tính theo 2 cách giá trị của biểu thức sau:

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Các bài khác cùng chuyên mục

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021

Bạn đang xem bài viết: Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia, số thập phân. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Top 24+ cách làm phép chia số thập phân hay nhất

Toán lớp 5: Tổng Hợp Kiến Thức CHIA CHO SỐ THẬP PHÂN Toán lớp 5: Tổng Hợp Kiến Thức CHIA CHO SỐ THẬP PHÂN Top 24+ cách…

Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân

Nhân, chia số thập phân – Toán lớp 5 – Cô Kiều Thu Linh (DỄ HIỂU NHẤT) Nhân, chia số thập phân – Toán lớp 5 –…

Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

[Toán lớp 5] CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN – Thầy Khải- SĐT: 0943734664 [Toán lớp 5] CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN – Thầy…

Giải bài tập Toán lớp 7: Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Tính Nhanh – Tính Nhẩm – Toán Tư Duy Kumon”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CO8BEJHeChgNIhMI7vfUg-qIgAMV200PAh2ylATY”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CvtdwsG6uZMqeAqTWvcAP7oam2AYAjcXE66ERABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9AMRXqMEXvVgX-_zXj864zVCq5Z4rOQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=JO7Ba7r6gK8\u0026cid=CAASFeRoh59scLEPWZb_JhyH5HKmslqRgA\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Tính Nhanh – Tính Nhẩm – Toán Tư Duy Kumon”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CO8BEJHeChgNIhMI7vfUg-qIgAMV200PAh2ylATY”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CvtdwsG6uZMqeAqTWvcAP7oam2AYAjcXE66ERABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9AMRXqMEXvVgX-_zXj864zVCq5Z4rOQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=JO7Ba7r6gK8\u0026cid=CAASFeRoh59scLEPWZb_JhyH5HKmslqRgA\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Giải bài tập Toán lớp 7: Bài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *