Hệ số biến thiên

Trung vị và Khoảng tứ phân vị | TS.BS.Vũ Duy Kiên
Trung vị và Khoảng tứ phân vị | TS.BS.Vũ Duy Kiên

Ngày đăng: 26/03/2023, 16:17

Hệ số biến thiên (coefficient of variation – CV) là gì? Hệ số biến thiên có tên gọi tiếng Anh là coefficient of variation, được viết tắt là CV Hệ số biến thiên là một thước đo dùng trong thống kê mô t[.] Hệ số biến thiên (coefficient of variation – CV) gì? Hệ số biến thiên có tên gọi tiếng Anh là coefficient of variation, viết tắt CV Hệ số biến thiên một thước đo dùng thống kê mô tả Hệ số biến thiên dùng để đo biến động tương đối tập hợp liệu chưa phân bố có giá trị trung bình khác Hệ số biến thiên thể hiện tỷ lệ độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình của biến cơng cụ thống kê hữu ích để so sánh mức độ biến động từ chuỗi liệu sang chuỗi liệu khác, có khác đáng kể Cơng thức tính CV Cơng thức tính CV – Hệ số biến thiên (CV) = Độ lệch chuẩn / Giá trị trung bình – Hay CV = σ/μ Trong đó: σ là độ lệch chuẩn tập hợp liệu μ là giá trị trung bình tập hợp liệu Ví dụ tính CV Ví dụ: Tính hệ số biến thiên dựa xác suất tỷ suất sinh lời quỹ đầu tư A B có thơng tin tình trạng xác suất tỷ suất sinh lời bảng đây: Quỹ đầu tư A: Tình trạng Xác suất Tỷ suất sinh lời Xấu 20% 12% Trung bình 30% 13% Tốt 50% 15% Tình trạng Xác suất Tỷ suất sinh lời Xấu 10% 9% Trung bình 30% 12% Tốt 60% 14% Quỹ đầu tư B: Dựa số liệu này, nhà đầu tư tiến hành tính toán xác định hệ số biến thiên quỹ đầu tư đưa định đầu tư Các bước làm sau: Bước 1: Tính hệ số biến thiên quỹ đầu tư A Tỷ suất sinh lời (quỹ A): = 20% x 12% + 30% x 13% + 50% x 15% = 13,8% Độ lệch chuẩn: 1,25% ⇒ CV A = 0,09 Bước 2: Tính hệ số biến thiên quỹ đầu tư B Tỷ suất sinh lời (quỹ B): TSSLB = 10% x 9% + 30% x 12% + 60% x 14% = 12,9% Độ lệch chuẩn: 1,58% ⇒ CV B = 0,12 Bước 3: Tiến hành nhận xét Sau so sánh quỹ đầu tư A B, ta thấy hệ số biến thiên của quỹ đầu tư B (CV B) lớn so với quỹ đầu tư A (CV A) Điều đồng nghĩa đầu tư vào quỹ A chịu rủi ro Như nhà đầu tư nên chọn quỹ A Bên cạnh hệ số biến thiên độ lệch chuẩn đóng vai trị khơng việc xác định giá trị thống kê SPSS Vậy độ lệch chuẩn SPSS gì? Cách tính ứng dụng thực tế nào? Best4team tổng hợp hoàn chỉnh, đầy đủ, chi tiết Hãy tham khảo ngay! Các bước tính CV SPSS Xét ví dụ: Giả sử có tập liệu sau hiển thị thu nhập hàng năm (tính hàng nghìn) cho 15 cá nhân, để tính tốn hệ số biến thiên cho tập liệu SPSS ta làm theo bước sau: Bảng ví dụ tính CV SPSS Bước 1: Tạo cột biến tên “one” với giá trị Đầu tiên, cần tạo cột bên cạnh tập liệu gốc: Bước tính CV SPSS Bước 2: Tính hệ số biến thiên. Tiếp theo, bấm vào Analyze, sau nhấp vào Descriptive Statistics, cuối nhấp vào Ratio: Bước tính CV SPSS Bước 3: Trong hộp thoại Ratio ra, kéo biến income vào phần Numerator và kéo biến one vào phần Denominator: Bước tính CV SPSS Bước 4: Tiếp theo, nhấp vào Statistics. tích vào ơ Mean, Mean Centered COV Sau nhấp vào Continue Bước tính CV SPSS Bước 5: Bấm vào OK để nhận kết output Bước tính CV SPSS Các bước tính CV Excel Ví dụ tính CV Excel – Bên bước tính CV Excel mà Best4team tổng hợp: – Bước 1: Để tính tốn hệ số biến thiên (CV) Excel, bạn sử dụng hàm STDEV.P hoặc hàm STDEV.S với hàm AVERAGE. Trong ví dụ hiển thị, công thức I5 là: = H5/AVERAGE(B5:F5). Trong H5 chứa độ lệch chuẩn tính tốn B5: F5 Kết định dạng với định dạng số phần trăm – Bước 2: Hệ số biến thiên là thước đo thay đổi tương đối của liệu so với giá trị trung bình Nó đơi gọi độ lệch chuẩn tương đối (RSD) Trong ví dụ có sẵn này, độ lệch chuẩn được tính cột H hàm STDEV.P: = STDEV.P(B5:F5). – Bước 3: Lưu ý độ lệch chuẩn giống tất chuỗi liệu (1.414214) giá trị trung bình khác đáng kể. Để tính tốn hệ số biến thiên (CV), công thức I5 là: = H5/AVERAGE(B5:F5). Công thức chọn chia độ lệch chuẩn H5 cho giá trị trung bình B5: F5, tính hàm AVERAGE. Kết một giá trị thập phân, định dạng với định dạng số phần trăm – Bước 4: Các giá trị CV tính tốn cho thấy sự thay đổi theo ý nghĩa rõ ràng Trong chuỗi liệu đầu tiên, CV gần 50% Trong chuỗi liệu cuối cùng, CV 0,12% Bên cạnh hệ số biến thiên (CV) cịn có giá trị P value dùng để xác định xác suất, từ giúp nhà nghiên cứu xác định giả thuyết đề hay sai Sau đây, Best4team chia sẻ chi tiết, cụ thể khái niệm, ví dụ, cách tính P Value SPSS cũng ý nghĩa chúng viết Hãy tham khảo ngay! Ưu nhược điểm CV 6.1 Ưu điểm Ưu điểm lớn hệ số biến thiên hệ số dùng để so sánh mức độ biến động của liệu có giá trị trung bình khác Hệ số biến thiên có ứng dụng hữu ích vì độ lệch chuẩn ln hiểu ngữ cảnh giá trị trung bình liệu. Để so sánh biến liệu với đơn vị khác phương tiện khác nhau, người dùng nên sử dụng hệ số biến thiên thay độ lệch chuẩn 6.2 Nhược điểm Khi giá trị trung bình gần 0, hệ số biến thiên tiến gần đến vô cực chúng chịu ảnh hưởng với thay đổi nhỏ giá trị trung bình Điều thường hay xảy giá trị không bắt nguồn từ thang tỷ lệ Không giống độ lệch chuẩn, CV không thể thể sử dụng trực tiếp để xây dựng độ tin cậy cho giá trị trung bình CV số đáng lựa chọn độ chắn của phép đo số lần lặp lại khác mẫu vì CV bất biến với số lần lặp lại độ chắn giá trị trung bình cải thiện số lần lặp lại ngày tăng Ý nghĩa CV lĩnh vực tài Ý nghĩa CV lĩnh vực tài Trong lĩnh vực tài chính, CV thơng số thể mức độ dao động của sản phẩm tài (tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu…) sàn chứng khốn Các nhà đầu áp dụng hệ số biến thiên để xác định độ lệch chuẩn giá trung bình trong khứ hệ số hiệu suất giá cổ phiếu, hàng hóa so với tài sản khác. Thông qua CV, nhà đầu tư nhìn thấy được mức độ rủi ro lợi nhuận đáng kỳ vọng khoản đầu tư Từ họ lấy làm thước đo để đưa định đầu tư đắn Nếu hệ số biến thiên thấp (nghĩa độ lệch thấp nhiều so với giá trị trung bình) là dấu hiệu cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn tỉ lệ rủi ro khơng cao Lưu ý lợi nhuận kỳ vọng nằm mẫu số có giá trị âm bằng thì hệ số biến thiên vơ nghĩa, gây hiểu nhầm Bên cạnh đó, hệ số CV cịn hữu ích nhà đầu tư sử dụng tỉ lệ rủi ro lợi nhuận làm sở để định đầu tư … Ưu nhược điểm CV 6.1 Ưu điểm Ưu điểm lớn hệ số biến thiên hệ số dùng để so sánh mức độ biến động của liệu có giá trị trung bình khác Hệ số biến thiên có ứng dụng hữu ích vì độ lệch chuẩn… 60% 14% Quỹ đầu tư B: Dựa số liệu này, nhà đầu tư tiến hành tính tốn xác định hệ số biến thiên quỹ đầu tư đưa định đầu tư Các bước làm sau: Bước 1: Tính hệ số biến thiên quỹ đầu tư A Tỷ suất… Để so sánh biến liệu với đơn vị khác phương tiện khác nhau, người dùng nên sử dụng hệ số biến thiên? ?thay độ lệch chuẩn 6.2 Nhược điểm Khi giá trị trung bình gần 0, hệ số biến thiên tiến gần

  Những cách thêm số liệu vào CV xin việc

– Xem thêm –

Xem thêm: Hệ số biến thiên,

Bạn đang xem bài viết: Hệ số biến thiên. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Những cách thêm số liệu vào CV xin việc

Thống kê trên Excel: Tính các chỉ số thống kê cơ bản Thống kê trên Excel: Tính các chỉ số thống kê cơ bản Những cách thêm…

Mẫu CV xin việc thống kê giúp hồ sơ ứng viên tỏa sáng

Tính trung bình, trung vị, yếu vị, phương sai, độ lệch chuẩn bằng Excel | Thống Kê Với Excel Bài 1 Tính trung bình, trung vị, yếu…

Mẫu CV xin việc file excel đơn giản và chuyên nghiệp

[Thống kê căn bản] Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn, công thức tính và ý nghĩa thống kê [Thống kê căn bản] Bài 4: Phương…

Thiết kế thí nghiệm part 2 – 359088

Hệ số biến thiên là gì? | Coefficient of Variation – CV | TS.BS.Vũ Duy Kiên Hệ số biến thiên là gì? | Coefficient of Variation –…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *