Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

[Toán lớp 5] CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN – Thầy Khải- SĐT: 0943734664
[Toán lớp 5] CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN – Thầy Khải- SĐT: 0943734664

Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

4. PHÉP CHIA §15. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT số Tự NHIÊN KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn chia một sô’ thập phân cho một sô’ tự nhiên ta làm như sau: Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ sô’ đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia đế tiếp tục thực hiện phép chia. Tiếp tục chia với từng chữ số ờ phần thập phân của sô’ bị chia. 8,48 04 08 0 Ví dụ: 8,48 : 4 2,12 Ị • 8 chia 4 được 2, viết 2; 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Viết dâ’u phẩy vào bên phải 2. Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1. nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2. nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Dặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 b) 95,2 : 68 c) 0,36 : 9 d) 75,52 : 32 Giải a) 5,28 4 b) 95,2 68 12 1,32 272 1,4 08 0 0 c) 0,36 9 hoặc 0,36 9 d) 75,52 32 03 0,04 036 0,04 115 2,36 36 0 192 0 0 2. Tìm x: a) X X 3 = 8,4 b) 5 X X = 0,25 Giải a) X X 3 = 8,4 b) 5 X X = 0,25 X = 8,4 : 3 X = 0,25 : 5 X = 2,8 X = 0,05 Tóm tắt 3 giờ: 126,54km 1 giờ: … km? 3. Một người di xe máy trong 3 giờ đi được 126,54km. IIỎỈ trung bình mỗi giờ người dó đi dược bao nhiêu ki-lô-mét? Giải Trung bình mỗi giờ người đó đi được: 126,54 : 3 = 42,18 (km) Đáp sô’: 42,18km

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

  Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia, số thập phân

Related Posts

Top 24+ cách làm phép chia số thập phân hay nhất

Toán lớp 5: Tổng Hợp Kiến Thức CHIA CHO SỐ THẬP PHÂN Toán lớp 5: Tổng Hợp Kiến Thức CHIA CHO SỐ THẬP PHÂN Top 24+ cách…

Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân

Nhân, chia số thập phân – Toán lớp 5 – Cô Kiều Thu Linh (DỄ HIỂU NHẤT) Nhân, chia số thập phân – Toán lớp 5 –…

Luyện tập: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia, số thập phân

Lớp 5: Chia số thập phân cho số thập phân Lớp 5: Chia số thập phân cho số thập phân Cập nhật lúc: 01:38 10-09-2018 Mục tin:…

Giải bài tập Toán lớp 7: Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Tính Nhanh – Tính Nhẩm – Toán Tư Duy Kumon”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CO8BEJHeChgNIhMI7vfUg-qIgAMV200PAh2ylATY”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CvtdwsG6uZMqeAqTWvcAP7oam2AYAjcXE66ERABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9AMRXqMEXvVgX-_zXj864zVCq5Z4rOQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=JO7Ba7r6gK8\u0026cid=CAASFeRoh59scLEPWZb_JhyH5HKmslqRgA\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Tính Nhanh – Tính Nhẩm – Toán Tư Duy Kumon”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CO8BEJHeChgNIhMI7vfUg-qIgAMV200PAh2ylATY”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CvtdwsG6uZMqeAqTWvcAP7oam2AYAjcXE66ERABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9AMRXqMEXvVgX-_zXj864zVCq5Z4rOQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=JO7Ba7r6gK8\u0026cid=CAASFeRoh59scLEPWZb_JhyH5HKmslqRgA\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Giải bài tập Toán lớp 7: Bài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *