ĐỀ 2 – NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÁCH NHÌN HIỆN THỰC CUỘC SỐNG CỦA NGUYỄN MINH CHẤU TRONG CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA – Sách Giáo Khoa

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

ĐỀ 2 – NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÁCH NHÌN HIỆN THỰC CUỘC SỐNG CỦA NGUYỄN MINH CHẤU TRONG CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA


DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (HỒ CHÍ MINH)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH ĐỂ LÀM RÕ CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, GIÁ TRỊ PHÁP LÍ, GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
 • ĐỀ 2 – PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP. NÊU MỘT VÀI CẢM NHẬN CỦA ANH (CHỊ) VỀ PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT TRONG BÀI VĂN CHÍNH LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH QUA BẢN TUYÊN NGÔN
 • ĐỀ 3 – PHÂN TÍCH PHẦN TUYÊN NGÔN TRONG BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – NGÔI SAO SÁNG TRÊN BẦU TRỜI VĂN NGHỆ DÂN TỘC (PHẠM VĂN ĐỒNG)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH BÀI NGHỊ LUẬN “NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – NGÔI SAO SÁNG TRÊN BẦU TRỜI VĂN NGHỆ DÂN TỘC” CỦA CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG

TÂY TIẾN (QUANG DŨNG)

 • ĐỀ 1 – BÚT PHÁP VÀ CẢM HỨNG LÃNG MẠN TRONG BÀI TÂY TIẾN
 • ĐỀ 2 – BÌNH GIẢNG ĐOẠN THƠ: “TÂY TIẾN ĐOÀN BINH KHÔNG MỌC TÓC… KHÚC ĐỘC HÀNH”
 • ĐỀ 3 – QUA BÀI THƠ TÂY TIẾN CỦA QUANG DŨNG, THỂ HIỆN CẢM NHẬN VỀ VẺ ĐẸP NGÔN NGỮ THƠ CA

ĐẤT NƯỚC (NGUYÊN ĐÌNH THI)

 • ĐỀ 1 – GIẢI THÍCH VÀ CHỨNG MINH: BÀI ĐẤT NƯỚC CỦA NGUYÊN ĐÌNH THI ĐÃ TẠO DỰNG THÀNH CÔNG MỘT TƯỢNG ĐÀI HÙNG VĨ BẰNG THƠ VỀ TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ GIAN KHỔ MÀ ANH HÙNG
 • ĐỀ 2 – NÉT RIÊNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI TRONG CẢM NHẬN VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ MÙA THU QUA BÀI THƠ ĐẤT NƯỚC
 • ĐỀ 3 – BÌNH GIẢNG: “MÙA THU NAY KHÁC RỒI… VỌNG NÓI VỀ”

TỐ HỮU

VIỆT BẮC (TỐ HỮU)

 • ĐỀ 1 – CHỨNG MINH: VIỆT BẮC LÀ BÀI THƠ TIÊU BIỂU CHO HỒN THƠ TỐ HỮU
 • ĐỀ 2 – BÌNH GIẢNG ĐOẠN THƠ: “TA VỀ MÌNH CÓ NHỚ TA… ÂN TÌNH THỦY CHUNG”
 • ĐỀ 3 – TÍNH DÂN TỘC TRONG BÀI THƠ VIỆT BẮC

BÁC ƠI (TỐ HỮU)

TIẾNG HÁT CON TÀU (CHẾ LAN VIÊN)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH BÀI THƠ TIẾNG HÁT CON TÀU
 • ĐỀ 2 – GIẢI THÍCH Ý NGHĨA NHAN ĐỀ BÀI THƠ TIẾNG HÁT CON TÀU CỦA CHẾ LAN VIÊN, NÊU NỘI DUNG BÀI THƠ VÀ BÌNH GIẢNG KHỔ THƠ ĐỀ TỪ
 • ĐỀ 3 – BÌNH GIẢNG ĐOẠN THƠ: “CON GẶP LẠI NHÂN DÂN NHƯ NAI VỀ SUỐI CŨ… BỖNG GẶP CÁNH TAY ĐƯA”
 • ĐỀ 4 – BÌNH GIẢNG ĐOẠN THƠ: “NHỚ BẢN SƯƠNG GIĂNG… TÌNH YÊU LÀM ĐẤT LẠ HÓA QUÊ HƯƠNG”

SÓNG (XUÂN QUỲNH)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG SÓNG TRONG BÀI THƠ CÙNG TÊN CỦA XUÂN QUỲNH VÀ CẢM NHẬN VỀ TÂM HỒN NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TÌNH YÊU QUA BÀI THƠ
 • ĐỀ 2 – BÌNH GIẢNG ĐOẠN THƠ: “CON SÓNG DƯỚI LÒNG SÂU… CẢ TRONG MƠ CÒN THỨC”
 • ĐỀ 3 – TÌM HIỂU NHỮNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA XUÂN QUỲNH TRONG BÀI THƠ SÓNG

ĐÒ LÈN (NGUYỄN DUY)

 • ĐỀ 1 – TỪ NHỮNG KÍ ỨC TUỔI THƠ GẮN VỚI NGƯỜI BÀ CỤ THỂ, NHÀ THƠ NGUYỄN DUY ĐÃ LẮNG KẾT THÀNH NHỮNG GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI. PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐÒ LÈN ĐỂ THẤY LÀM SÁNG TỎ NHẬN ĐỊNH ĐÓ
 • ĐỀ 2 – XÚC CẢM CỦA NGUYỄN DUY KHI NGHĨ VỀ NGƯỜI BÀ TRONG BÀI THƠ ĐÒ LÈN
  7 chữ ĐỪNG cho đời bớt khổ

ĐẤT NƯỚC (NGUYỄN KHOA ĐIỀM)

 • ĐỀ 1 – TƯ TƯỞNG “ĐẤT NƯỚC CỦA NHÂN DÂN” ĐƯỢC NGUYỄN KHOA ĐIỀM THỂ TRONG ĐOẠN TRÍCH
 • ĐỀ 2 – HÌNH TƯỢNG ĐẤT NƯỚC QUA ĐẤT NƯỚC CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI VÀ ĐẤT NƯỚC (TRÍCH TRƯỜNG CA MẶT ĐƯỜNG KHÁT VỌNG) CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM
 • ĐỀ 3 – NHỮNG SUY NGẪM VÀ CHIÊM NGHIỆM CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM VỀ ĐẤT NƯỚC QUA ĐOẠN TRÍCH CÙNG TÊN (TRONG TRƯỜNG CA MẶT ĐƯỜNG KHÁT VỌNG)
 • ĐỀ 4 – CẢM NHẬN VỀ ĐOẠN THƠ: “KHI TA LỚN LÊN ĐẤT NƯỚC ĐÃ CÓ RỒI… NƯỚC CÓ TỪ NGÀY ĐÓ”

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (NGUYỄN TUÂN)

 • ĐỀ 1 – PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN QUA TÙY BÚT NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ
 • ĐỀ 2 – PHÂN TÍCH “CHẤT VÀNG” CỦA THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI TÂY BẮC THỂ HIỆN QUA NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ
 • ĐỀ 3 – CẢM NHẬN CỦA ANH (CHỊ) VỀ CÁ TÍNH SÁNG TẠO CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN QUA ĐOẠN TRÍCH NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ

AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG? (HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG)

 • ĐỀ 1 – VẺ ĐẸP CỦA SÔNG HƯƠNG XỨ HUẾ QUA TRANG VĂN AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG? CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
 • ĐỀ 2 – HÀNH TRÌNH ĐI TÌM LỜI GIẢI ĐÁP CHO CÂU HỎI: AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG? CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT (LƯU QUANG VŨ)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH TRÍCH ĐOẠN KỊCH HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT ĐỂ LÀM RÕ Ý NGHĨA PHÊ PHÁN VÀ TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN
 • ĐỀ 2 – PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ NHỮNG CHỦ Ý ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN CỦA TÁC GIẢ TRONG ĐOẠN TRÍCH KỊCH HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT CỦA LƯU QUANG VŨ

VỢ CHỒNG A PHỦ (TÔ HOÀI)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH TRUYÊN NGẮN VỢ CHỒNG A PHỦ CỦA TÔ HOÀI
 • ĐỀ 2 – PHÂN TÍCH SỨC SỐNG TIỀM TÀNG CỦA NHÂN VẬT MỊ TRONG TRUYÊN NGẮN VỢ CHỒNG A PHỦ CỦA TÔ HOÀI
 • ĐỀ 3 – QUA HAI NHÂN VẬT MỊ VÀ A PHỦ, HÃY NÊU GIÁ TRỊ HIỆN THỰC VÀ GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO CỦA TÁC PHẨM VỢ CHỒNG A PHỦ CỦA TÔ HOÀI
 • ĐỀ 4 – GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO CỦA TÁC PHẨM VỢ CHỒNG A PHỦ

VỢ NHẶT (KIM LÂN)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG TRUYỆN VỢ NHẶT CỦA KIM LÂN, TỪ ĐÓ NÊU LÊN GIÁ TRỊ HIỆN THỰC VÀ GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO CỦA TÁC PHẨM
 • ĐỀ 2 – PHÂN TÍCH TRUYỆN NHẮN VỢ NHẶT ĐỂ LÀM RÕ Ý KIẾN: NHỮNG NGƯỜI ĐÓI KHÔNG NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT MÀ NGHĨ ĐẾN SỰ SỐNG
 • ĐỀ 3 – BÌNH GIẢNG CẢNH GẶP GỠ ĐẦU TIÊN GIỮA MẸ TRÀNG VỚI NÀNG CON DÂU QUA ĐOẠN VĂN TRÍCH TRONG TÁC PHẨM VỢ NHẶT CỦA KIM LÂN

NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH (NGUYỄN THI)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT TRONG TRUYỆN NGẮN NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGUYỄN THI
 • ĐỀ 2 – PHÂN TÍCH HAI NHÂN VẬT VIỆT VÀ CHIẾN ĐỂ THẤY VẺ ĐẸP TÂM HỒN CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ
 • ĐỀ 3 – QUA NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH, CHỨNG MINH NHẬN ĐỊNH NGUYỄN THI LÀ NHÀ VĂN CỦA NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ
  Cách nhìn cuộc sống quan trọng hơn cách bạn hành động

RỪNG XÀ NU (NGUYỄN TRUNG THÀNH)

 • ĐỀ 1 – TÍNH SỬ THI VÀ CẢM HỨNG LÃNG MẠN TRONG TRUYỆN NGẮN RỪNG XÀ NU CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH
 • ĐỀ 2 – HÌNH TƯỢNG CÂY XÀ NU TRONG TRUYỆN NGẮN RỪNG XÀ NU CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH
 • ĐỀ 3 – VẺ ĐẸP CỦA HÌNH TƯỢNG CÂY XÀ NU TRONG TRUYỆN NGẮN RỪNG XÀ NU CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH

ĐẤT (ANH ĐỨC)

MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN (MA VĂN KHÁNG)

 • ĐỀ 1 – CẢM NHẬN VỀ “NIỀM LO LẮNG SÂU SẮC CHO CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC SỰ THAY ĐỔI CỦA THỜI CUỘC” TRONG MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN CỦA MA VĂN KHÁNG

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (NGUYỄN MINH CHÂU)

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU ĐỂ THẤY ĐƯỢC CÁI NHÌN THẤU HIỂU, TRĨU NẶNG TÌNH THƯƠNG VÀ NỖI LO ÂU CHO CON NGƯỜI
 • ĐỀ 2 – NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÁCH NHÌN HIỆN THỰC CUỘC SỐNG CỦA NGUYỄN MINH CHẤU TRONG CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
 • ĐỀ 3 – TÍNH LUẬN ĐỀ TRONG TÁC PHẨM CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
 • ĐỀ 4 – CẢM NHẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TÁC PHẨM

MỘT NGƯỜI HÀ NỘI (NGUYỄN KHẢI)

 • ĐỀ 1 – VẺ ĐẸP CỦA NHÂN VẬT BÀ HIỀN TRONG TRUYỆN NGẮN MỘT NGƯỜI HÀ NỘI CỦA NGUYỄN KHẢI
 • ĐỀ 2 – NHẬN XÉT CỦA ANH (CHỊ) VỀ NHÂN VẬT “TÔI” (NGƯỜI KỂ CHUYỆN) TRONG TRUYỆN NGẮN MỘT NGƯỜI HÀ NỘI

SỐ PHẬN CON NGƯỜI (M. SÔ-LÔ-KHỐP)

THUỐC (LỖ TẤN)

 • ĐỀ 1 – NHỮNG ẤN TƯỢNG SÂU SẮC KHI ĐỌC TRUYỆN NGẮN THUỐC
 • ĐỀ 2 – SUY NGHĨ VỀ HÌNH ẢNH HẠ DU, NGƯỜI CÁCH MẠNG ĐI TIÊN PHONG TRONG TRUYỆN NGẮN THUỐC CỦA LỖ TẤN
 • ĐỀ 3 – VỀ DỤNG Ý CỦA LỖ TẤN KHI XÂY DỰNG NHỮNG TUYẾN HÌNH ẢNH ĐỐI LẬP TRONG TRUYỆN NGẮN THUỐC
 • ĐỀ 4 – TRÊN NẤM MỘ CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ TRẺ HẠ DU VỪA BỊ HÀNH HÌNH, XUẤT HIỆN MỘT VÒNG HOA CỦA AI ĐÓ BÍ MẬT ĐẶT LÊN. BÀ MẸ HẠ DU NGẠC NHIÊN: “THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO”. HÃY THAY MẶT TÁC GIẢ TRẢ LỜI BÀ MẸ

ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ (HÊ-MING-UÊ)

 • ĐỀ 1 – VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA HÌNH TƯỢNG CON CÁ KIẾM TRONG ĐOẠN TRÍCH ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ
 • ĐỀ 2 – CẢM NHẬN VỀ NGÔN NGỮ KỂ CHUYỆN TRONG ĐOẠN TRÍCH
 • ĐỀ 3 – ANH (CHỊ) HÃY ĐÁNH GIÁ NGHỆ THUẬT ĐỘC THOẠI NỘI TÂM ĐƯỢC HÊ-MING-UÊ SỬ DỤNG TRONG ĐOẠN TRÍCH TÁC PHẨM ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ
 • ĐỀ 4 – SUY NGHĨ VỀ NHỮNG CUỘC ĐỐI ĐẦU CỦA ÔNG LÃO XAN-TI-A-GÔ TRÊN BIỂN CẢ

TỰ DO (P. Ê-LUY-A)

 • ĐỀ 1 – BÀI THƠ TỰ DO CỦA P. Ê-LUY-A MỘT TIẾNG NÓI MÃNH LIỆT VỀ KHÁT VỌNG TỰ DO
 • ĐỀ 2 – BÌNH LUẬN KHỔ THƠ CUỐI CÙNG TRONG BÀI TỰ DO CỦA P. Ê-LUY-A

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

 • ĐỀ 1 – PHÂN TÍCH Ý NGHĨA CAO ĐẸP CỦA TÌNH BẠN TRONG THỜI ĐẠI MỚI
 • ĐỀ 2 – LÍ TƯỞNG GIÚP CHO TÂM HỒN, NHÂN CÁCH CỦA CON NGƯỜI TRỞ NÊN CAO ĐẸP HƠN LÊN
 • ĐỀ 3 – TÌNH YÊU TỔ QUỐC VÀ LÒNG NHÂN HẬU LUÔN LÀ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
 • ĐỀ 4 – VIẾT MỘT BÀI NGHỊ LUẬN ĐỂ TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO: “XÂY DỰNG MÁI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP”
 • ĐỀ 5 – BÌNH LUẬN Ý KIẾN CHO RẰNG: NHỮNG THÓI XẤU BAN ĐẦU LÀ NGƯỜI KHÁCH QUA ĐƯỜNG
 • ĐỀ 6 – SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ GIÚP ĐỠ TRẺ EM CƠ NHỠ
 • ĐỀ 7 – SUY NGHĨ VỀ LÒNG DŨNG CẢM
 • ĐỀ 8 – BÌNH LUẬN CÂU TỤC NGỮ: “GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG”
  20 câu nói sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn, đừng đợi đến tuổi xế chiều mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC – VẬN DỤNG TỔNG HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN, CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

 • ĐỀ 1 – NHÀ VĂN NGA LÊ-Ô-NÍT LÊ-Ô-NỐP CÓ NÓI: “MỖI TÁC PHẨM PHẢI LÀ MỘT PHÁT MINH VỀ HÌNH THỨC VÀ MỘT KHÁM PHÁ VỀ NỘI DUNG”. ANH (CHỊ) HÃY BÌNH LUẬN Ý KIẾN TRÊN
 • ĐỀ 2 – BÀN VỀ “NHỮNG CHI TIẾT CÔ ĐÚC, CÓ DUNG LƯỢNG LỚN VÀ LỐI HÀNH VĂN MANG NHIỀU ẨN Ý, TẠO CHO TÁC PHẨM NHỮNG CHIỀU SÂU CHƯA NÓI HẾT”
 • ĐỀ 3 – DỰA TRÊN Ý KIẾN CỦA VIÊN MAI, BÌNH LUẬN VỀ CÁI “TÔI” CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI VIỆT NAM (1932-1945)
 • ĐỀ 4 – ANH (CHỊ) HIỂU VÀ SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀO VỀ Ý KIẾN CHO RẰNG: XÉT ĐẾN CÙNG, Ỹ NGHĨA THỰC SỰ CỦA VĂN HỌC LÀ NHÂN ĐẠO HÓA CON NGƯỜI
 • ĐỀ 5 – BÀN VỀ Ý KIẾN CỦA BI-Ê-LIN-XKI: “THƠ, TRƯỚC HẾT LÀ CUỘC ĐỜI, SAU ĐÓ MỚI LÀ NGHỆ THUẬT”
 • ĐỀ 6 – BÌNH LUẬN VỀ “CÁCH NHÌN NHẬN MỚI, TÌNH CẢM MỚI” TRONG VĂN HỌC
 • ĐỀ 7 – BÌNH LUẬN CÂU NÓI CỦA BI-Ê-LIN-XKI: “TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT SẼ CHẾT ĐI NẾU NÓ MIÊU TẢ CUỘC SỐNG CHỈ ĐỂ MIÊU TẢ”
 • ĐỀ 8 – GIẢI THÍCH VÀ CHỨNG MINH NHẬN ĐỊNH: THÔNG QUA TÍNH CÁCH VÀ SỐ PHẬN NHÂN VẬT, NHÀ VĂN BÀY TỎ MỐI QUAN TÂM SÂU SẮC CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CON NGƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI
 • ĐỀ 9 – QUAN NIỆM VỀ MỘT ÀI THƠ HAY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Cách Làm Bài Tập Làm Văn Nghị Luận – Phan Huy Đông

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Nguyễn Thục Phương

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Nguyễn Thục Phương

Luyện Cách Lập Luận Trong Đoạn Văn Nghị Luận Cho Học Sinh Phổ Thông –
Nguyễn Quang Ninh

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12 – Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Văn Hay 12 – Phạm Minh Thiềm

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 1 – Lê Thị Mỹ Trinh

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2 – Lê Thị Mỹ Trinh

Phân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12 – Nguyễn Thanh Huyền

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn Cơ Bản Và Nâng Cao – Nguyễn Bích Thuận

Rèn Kỹ Năng Tập Làm Văn 12 Nâng Cao – Lê Anh Xuân

Bạn đang xem bài viết: ĐỀ 2 – NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÁCH NHÌN HIỆN THỰC CUỘC SỐNG CỦA NGUYỄN MINH CHẤU TRONG CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA – Sách Giáo Khoa. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

7 chữ ĐỪNG cho đời bớt khổ

MỘT CÁCH NHÌN MỘT CÁCH NHẬN | TẢN VĂN | TRẦN NGỌC SAN | PHỐ RADIO MỘT CÁCH NHÌN MỘT CÁCH NHẬN | TẢN VĂN | TRẦN…

Cách nhìn cuộc sống quan trọng hơn cách bạn hành động

Cổ Nhân Dạy: Học cách Im Lặng để SỐNG KHÔN NGOAN hơn – Ngẫm Nhân Tâm Cổ Nhân Dạy: Học cách Im Lặng để SỐNG KHÔN NGOAN…

20 câu nói sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn, đừng đợi đến tuổi xế chiều mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống

[Audiobook] Để thay đổi cuộc sống, hãy thay đổi cách nhìn nhận bản thân | Phuong Smith [Audiobook] Để thay đổi cuộc sống, hãy thay đổi cách…

Cho dù bạn đang chán chường hay cuộc sống bế tắc đến mấy, chỉ cần ghi nhớ 8 điều này để vượt qua

3 cách nhìn người không sai vào đâu ai cũng phải biết – Dòng chảy cuộc sống 3 cách nhìn người không sai vào đâu ai cũng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *