Cấu trúc unless: Cách dùng và bài tập đầy đủ

CÁCH SỬ DỤNG UNLESS
CÁCH SỬ DỤNG UNLESS

Cấu trúc unless được các thầy cô sử dụng nhiều trong các loại bài thi tại các trường trung học. Việc nắm chắc cấu trúc này ngay từ đầu chính là lợi thế lớn đối với bạn. Trong bài này, Yêu Lại Từ Đầu Tiếng Anh sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc unless và cấu trúc if not tương đồng của nó nhé!

Tổng quan về cấu trúc unless

Cấu trúc unless là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh tương đối cơ bản. Các bạn sẽ dễ dàng nắm vững chỉ sau bài học này thôi.

Đầu tiên hãy cùng đến với những kiến thức tổng quan về cấu trúc unless nhé.

Định nghĩa cấu trúc unless

Unless được sử dụng trong câu với ý nghĩa phủ định là “không” hay “trừ khi”.

Trong tiếng Anh có một cụm từ đồng nghĩa với unless đó là “if not”. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cụm từ này ở phần sau của bài học nhé. Vì chúng có nghĩa tương đồng với nhau nên hầu hết các trường hợp người ta có thể sử dụng unless và “if not” thay thế cho nhau.

Tuy rằng, unless mang nghĩa phủ định nhưng nó lại được sử dụng trong câu khẳng định.

Ví dụ:

 • You cannot get well unless you take medicine.
  Bạn không thể khỏi ốm trừ khi bạn uống thuốc.
 • He can’t go inside unless he has the key.
  Anh ta không thể vào trong trừ khi anh ta có chìa khóa.
 • I don’t trust her unless she can give evidence.
  Tôi không tin cô ta trừ khi cô ta có thể đưa ra bằng chứng.

Vị trí của mệnh đề unless trong câu

Mệnh đề unless có vị trí khá đặc biệt. Người ta không cố định nó phải nằm trước hay sau mệnh đề chính. Chúng ta có thể sử dụng một cách linh hoạt để tạo cảm giác tự nhiên khi sử dụng cấu trúc unless.

Ví dụ:

 • Unless my parents agree, I won’t be able to hang out with my friends.
  Nếu bố mẹ tôi không đồng ý, tôi sẽ không được đi chơi với bạn bè.
 • I won’t be able to hang out with my friends unless my parents agree.
  Tôi sẽ không được đi chơi với bạn bè trừ khi bố mẹ tôi đồng ý.
  Hiểu ngay cấu trúc unless trong 5 phút

Lưu ý: Nếu mệnh đề unless đứng đầu câu thì khi kết thúc mệnh đề cần có dấu “,” để ngăn cách với mệnh đề chính phía sau

Cách dùng cấu trúc unless trong tiếng Anh

Unless được sử dụng rộng rãi. Có nhiều trường hợp đều có thể sử dụng cấu trúc unless. Dưới đây là những trường hợp thông dụng và thường được áp dụng nhất.

Sử dụng trong các loại câu điều kiện

Người ta có thể sử dụng cấu trúc unless trong các cấu trúc câu điều kiện.

Câu điều kiện loại 1

Unless có thể được sử dụng thay thế cho if not để diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai.

Tùy vào người nói mà có thể thay thế chúng một cách linh hoạt.

Cấu trúc:

Unless + S + V(e/es), S + will/can/shall + (not) + V

Hoặc
S + will/can/shall + (not) + V + unless + S + V(e/es)

Ví dụ:

 • I won’t be able to hang out unless I finish my homework.
  Tôi sẽ không được đi chơi trừ khi tôi hoàn thành bài tập về nhà của mình.
 • We can’t leave here unless someone finds us.
  Chúng ta không thể rời khỏi đây trừ khi ai đó tìm thấy chúng ta.

Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc unless trong câu điều kiện loại 2 này được dùng để diễn tả một hành động không thể xảy ra trong hiện tại

Cấu trúc:

Unless + S +Ved / V2 , S + would + V

Hoặc
S + would + V + unless + S +Ved / V2

Ví dụ:

 • I wouldn’t go back unless he apologized to me right now.
  Tôi sẽ không quay trở lại trừ khi anh ta xin lỗi tôi ngay bây giờ.
 • I wouldn’t call him unless the dog speaked English.
  Tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh ta trừ khi con chó biết nói tiếng Anh.

Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc unless được dùng trong câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một hành động đã không xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc:

Unless + S + had + Ved , S + would + have + Ved

Hoặc
S + would + have + Ved + Unless + S + had + Ved

Ví dụ:

 • Unless Mary had eaten ice cream yesterday, she wouldn’t have a stomach ache.
  Trừ khi Mary đã ăn kem vào tối qua, cô ấy sẽ không bị đau bụng.
 • Unless he had gone out to play yesterday, he wouldn’t get sick.
  Nếu anh ấy không đi chơi vào tối qua, anh ấy sẽ không bị ốm.

Xem thêm: Câu điều kiện trong tiếng Anh: cấu trúc, ví dụ

Cấu trúc unless đề xuất một ý kiến

Khi muốn đề xuất ý kiến, ngoài những câu gợi ý thông thường thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc unless để diễn tả điều này.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, các bạn sẽ không thể dùng “if…not” để thay thế cho unless.

Ví dụ:

 • I’ll definitely be at the party – unless I’m busy.
  Tôi chắc chắn sẽ có mặt trong buổi tiệc – trừ khi tôi bận.
 • He will come pick her up – unless she disagrees.
  Anh ấy sẽ đến đón cô ấy trừ khi cô ấy không đồng ý.
 • He won’t go anywhere – unless his parents let him.
  Anh ta sẽ không đi đâu cả trừ khi bố mẹ anh ta cho phép.
  Học cách sử dụng UNLESS để viết lại câu điều kiện

Xem thêm: Cấu trúc have to trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Cấu trúc unless mang tính cảnh báo

Cấu trúc unless sẽ được sử dụng khi ai đó muốn thúc dục ai nhanh chóng làm gì, hành động ngay lập tức để tránh kết quả đáng tiếc nào đó.

Đối với trường hợp này nếu dùng “if not” để thay thế thì không sai nhưng ý nghĩa biểu đạt sẽ không được mạnh mẽ bằng cấu trúc unless.

Ví dụ:

 • Unless he completes his math homework, he will be punished by his teacher..
  Nếu anh ta không hoàn thành bài tập toán, anh ta sẽ bị cô giáo phạt.
 • Unless you get a good score on the test, your dad will be angry.
  Nếu bạn không đạt điểm cao trong bìa kiểm tra, bố bạn sẽ tức giận.
 • Unless he does housework, he will be scolded by his mother.
  Nếu anh ấy không làm việc nhà, anh ấy sẽ bị mẹ mắng.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc unless

Dưới đây là những lỗi phổ biến mà các bạn thường mắc phải khi sử dụng cấu trúc unless trong tiếng Anh.

Lỗi sử dụng cấu trúc unless khi muốn diễn đạt ý nghĩa “if”

Có nhiều bạn thấy unless và if not có thể thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp nên bị nhầm tưởng có thể dùng luôn unless trong những câu mang ý nghĩa if. Sự thật là không phải vậy. Khi muốn diễn đạt ý nghĩa if chúng ta sử dụng nguyên cấu trúc if không thay thế bằng unless.

Ví dụ:

 • Unless you can solve this problem, I will buy you milk tea. – Sai
  “Unless” ở đây đang bị dùng thay cho if → sai cấu trúc
  Câu đúng: If you can solve this problem, I will buy you milk tea
  Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề này, tôi sẽ mua trà sữa cho bạn.
 • Unless he confessed to me, I would agree. – Sai
  Câu đúng: If he confessed to me, I would agree.
  Nếu anh ấy tỏ tình với tôi thì tôi sẽ đồng ý.

Xem thêm: Công thức this is the first time trong tiếng Anh

Lỗi sử dụng will/would trong cấu trúc unless

Một lỗi phổ biến mà nhiều bạn mắc phải đó là việc dùng will và would trong mệnh đề unless.

Điều này hoàn toàn sai cấu trúc ngữ pháp nên các bạn chú ý nhé.

Ví dụ:

 • A baby won’t stop crying unless the moment he will sees its mother.
  “Will” ở trong câu này đang bị sử dụng sai.
 • The TV won’t fail unless someone will touches it.
  “Will” trong mệnh đề unless đang bị dùng sai. Câu chính xác sẽ không có “will”.
  Cấu Trúc Unless (If Not): Cách Dùng & Bài Tập Có đáp án!

Lỗi sử dụng unless trong câu hỏi

Một lưu ý với các bạn đó là chỉ có if được sử dụng trong cấu trúc câu hỏi. Không thể sử dụng unless để thay thế cho if trong trường hợp này.

Ví dụ:

 • What if we don’t lock the door?.
  Nếu chúng ta không khóa cửa thì sao?
 • What unless I lock the door? – Sai cấu trúc.

Xem thêm: Công thức by the time trong tiếng Anh chính xác nhất

Cấu trúc tương đồng với cấu trúc unless – if not

Như đã được đề cập đến rất nhiều trong các phần trên của bài viết, Có một cấu trúc mang nghĩa tương đồng với cấu trúc unless đó là cấu trúc if not.

Cấu trúc chung

If + S + trợ động từ + not + V, S + will/shall + V

Ví dụ:

 • If she doesn’t go to school I will go to her house.
  Nếu cô ấy không đến trường tôi sẽ đến nhà cô ấy.
 • If you don’t pay me that money I will report it to the police.
  Nếu anh không trả tôi số tiền đó tôi sẽ báo cảnh sát.
 • If he doesn’t leave she will be very angry.
  Nếu anh ấy không rời đi cô ấy sẽ rất tức giận.

Xem thêm: Phân biệt cấu trúc advise và advice trong tiếng Anh

Bài tập về cấu trúc unless

Cùng thực hành bài tập nhỏ dưới đây để thành thạo cấu trúc unless ngay nhé.

Viết lại những câu dưới đây bằng cấu trúc unless đã học bên trên.

 1. If you do not take the medicine you will not be able to get better.
 2. If he doesn’t drive faster he will have a flight delay.
 3. If you don’t answer my question then I won’t believe you.
 4. If he doesn’t have the money, he’ll be back home soon.
 5. If you cannot find your bike I will lend you my bike.

Đáp án:

 1. Unless you take the medicine you will not be able to get better.
 2. Unless he drives faster he will have a flight delay.
 3. Unless you answer my question then I won’t believe you.
 4. Unless he has the money, he’ll be back home soon.
 5. Unless you find your bike I will lend you my bike.

Trên đây, Yêu Lại Từ Đầu Tiếng Anh đã tổng hợp các kiến thức hữu ích nhất về cấu trúc unless. Hy vọng với bài viết này có thể đem lại những kiến thức bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn học tập tốt.

Bạn đang xem bài viết: Cấu trúc unless: Cách dùng và bài tập đầy đủ. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Cấu trúc Unless, cách sử dụng và các lỗi sai thường gặp

CHUYỂN UNLESS SANG IF Bài 25 (19-25)| Tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc | TLH English CHUYỂN UNLESS SANG IF Bài 25 (19-25)| Tiếng Anh…

Cấu Trúc Unless (If Not): Cách Dùng & Bài Tập Có đáp án!

UNLESS, Cách Dùng Của UnLess Trong Tiếng Anh. UNLESS, Cách Dùng Của UnLess Trong Tiếng Anh. Cấu trúc Unless có thể không còn xa lạ gì với…

Hiểu ngay cấu trúc unless trong 5 phút

VIẾT LẠI CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, VIẾT LẠI CÂU VỚI UNLESS CÁCH LÀM VIẾT LẠI CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, VIẾT LẠI CÂU VỚI UNLESS CÁCH…

Học cách sử dụng UNLESS để viết lại câu điều kiện

VIDEO Học cách sử dụng UNLESS để viết lại câu điều kiện Friday, 4/3/2020, 4:14 PM GMT+7 | Học Online Unless thường được dùng trong câu điều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *