Cách sử dụng thanh tác vụ trong Windows 11

Lỗi Task Manager Bị Ẩn và Thanh Taskbar Bị Lỗi Load Không Hiển Thị Đầy Đủ Trên Máy Tính Laptop PC
Lỗi Task Manager Bị Ẩn và Thanh Taskbar Bị Lỗi Load Không Hiển Thị Đầy Đủ Trên Máy Tính Laptop PC

Sử dụng thanh tác vụ để nhiều hơn là xem các ứng dụng của bạn và kiểm tra thời gian. Bạn có thể cá nhân hóa ứng dụng theo nhiều cách—thay đổi màu, ghim ứng dụng yêu thích của bạn vào ứng dụng và di chuyển hoặc sắp xếp lại các nút trên thanh tác vụ. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái pin và thu nhỏ tất cả chương trình đang mở trong giây lát để có thể xem màn hình máy tính.

Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ

Ghim ứng dụng trực tiếp vào thanh tác vụ để truy cập nhanh khi bạn đang sử dụng máy tính. (Hoặc bỏ ghim, nếu bạn muốn.) Bạn có thể thực hiện việc này từ menu Bắt đầu hoặc Danh sách Nhảy, đây là danh sách phím tắt cho các tệp, thư mục và trang web được mở gần đây.

Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập tên dịch vụ bạn , muốn ghim trên thanh tác vụ. Bấm chuột phải vào ứng dụng và chọn Ghim vào thanh tác vụ. Nếu bạn đang bỏ xoay, hãy làm theo các bước tương tự và chọn Bỏ ghim từ thanh tác vụ.

Nếu ứng dụng đã mở, hãy định vị nút biểu tượng của ứng dụng trên thanh tác vụ, nhấn và giữ nút đó, rồi trượt nhanh lên cho đến khi danh sách Ứng dụng xuất hiện. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy tìm nút biểu tượng ứng dụng trên thanh tác vụ, bấm chuột phải vào nút đó, sau đó chọn Ghim vào thanh tác vụ. Nếu bạn định bỏ ghim, hãy làm theo các bước tương tự và chọn Bỏ ghim khỏi thanh tác vụ.

Thay đổi cài đặt thanh tác vụ của bạn

Tùy chỉnh thanh tác vụ từ chính thanh tác vụ đó. Nếu bạn muốn thay đổi nhiều khía cạnh của thanh tác vụ cùng lúc, hãy sử dụng Cài đặt thanh tác vụ. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, sau đó chọn Cài đặt thanh tác vụ.

Trong cài đặt Thanh tác vụ, cuộn để xem các tùy chọn tùy chỉnh, chỉnh kích cỡ, chọn biểu tượng và nhiều tùy chọn khác.

Chọn mục bất kỳ sau đây để xem thêm thông tin.

Để thay đổi màu của thanh tác vụ, hãy chọn Bắt > Cài đặt > Cá nhân hóa > màu > Màu chủ đề. Bật Hiển thị màu chủ đề trên thanh bắt đầu và thanh tác vụ. Điều này sẽ thay đổi màu sắc thanh tác vụ thành màu chủ đề tổng thể của bạn.

Thông thường, thanh tác vụ nằm ở trung tâm màn hình nền nhưng bạn cũng có thể di chuyển thanh tác vụ sang bên phải màn hình nền. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ. Chọn Cài đặt thanh tác > hành vi trên Thanh tác > căn chỉnh Thanh tác vụ, rồi chọn Giữa hoặcTrái.

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi thứ tự của các nút ứng dụng trên thanh tác vụ, chỉ cần kéo nút từ vị trí hiện tại đến vị trí khác.

Huy hiệu trên một nút của thanh tác vụ là thông tin thông báo cho bạn biết rằng có một số hoạt động đang diễn ra hoặc cần xảy ra với ứng dụng đó.

Ví dụ: một huy hiệu chuông trên ứng dụng Báo thức & Đồng hồ cho bạn biết rằng bạn có báo thức hiện hoạt và sẽ thông báo cho bạn vào giờ bạn đã đặt. Tính năng này được bật theo mặc định nhưng nếu bạn muốn đảm bảo tính năng đó được bật (hoặc để tắt), hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ ,đi tới Hành vi trên thanh tác vụ vàchọn Hiển thị huy hiệu trên ứng dụng thanh tác vụ .

  Cách cá nhân hóa taskbar trên Windows 11

Sử dụng tính năng Xem nhanh để xem lướt nhanh nội dung trên màn hình nền phía sau tất cả các cửa sổ đang mở.

 1. Xem nhanh màn hình nền của bạn nằm phía sau tất cả các cửa sổ đang mở. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ ,rồi chọn Chọn góc xa của thanh tác vụ để hiển thị màn hình nền bên dưới Hành vi của thanh tác vụ để xem trước màn hình nền.

  Mở cài đặt Thanh tác vụ

 2. Nhấn cạnh ngoài bên phải của thanh tác vụ để xem màn hình nền.

 3. Để khôi phục chế độ xem của tất cả các cửa sổ đang mở, hãy nhấn lại vào cạnh đó một lần nữa.

Bạn có thể ẩn thanh tác vụ tùy thuộc vào việc bạn đang ở chế độ máy tính để bàn hay chế độ máy tính bảng. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ ,rồi chọn Tự động ẩn taskbar trong hành vi của Thanh tác vụ.

Sử dụng thanh tác vụ để nhiều hơn là xem các ứng dụng của bạn và kiểm tra thời gian. Bạn có thể cá nhân hóa ứng dụng theo nhiều cách —thay đổi màu sắc và kích cỡ, ghim ứng dụng yêu thích của bạn vào ứng dụng, di chuyển ứng dụng trên màn hình và sắp xếp lại hoặc đổi kích cỡ các nút trên thanh tác vụ. Bạn cũng có thể khóa thanh tác vụ để duy trì tùy chọn, kiểm tra trạng thái pin và thu nhỏ tất cả các chương trình đang mở trong giây lát để bạn có thể xem màn hình máy tính của mình.

Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ

Ghim ứng dụng trực tiếp vào thanh tác vụ để truy cập nhanh khi bạn đang sử dụng máy tính. (Hoặc bỏ ghim, nếu bạn muốn.) Bạn có thể thực hiện việc này từ menu Bắt đầu hoặc Danh sách Nhảy, đây là danh sách phím tắt cho các tệp, thư mục và trang web được mở gần đây.

Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập tên dịch vụ bạn , muốn ghim trên thanh tác vụ. Chọn Xem thêm > Ghim vào thanh tác vụ . Nếu bạn định bỏ ghim, hãy làm theo các bước tương tự và chọn Bỏ ghim khỏi thanh tác vụ.

Nếu ứng dụng đã mở, hãy định vị nút biểu tượng của ứng dụng trên thanh tác vụ, nhấn và giữ nút đó, rồi trượt nhanh lên cho đến khi danh sách Ứng dụng xuất hiện. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy định vị nút biểu tượng ứng dụng trên thanh tác vụ, bấm chuột phải vào nút rồi chọn Ghim vào thanh tác vụ . Nếu bạn đang bỏ xoay, hãy làm theo các bước tương tự và chọn Bỏ ghim từ thanh tác vụ .

Thay đổi cài đặt thanh tác vụ của bạn

Tùy chỉnh thanh tác vụ từ chính thanh tác vụ đó. Nếu bạn muốn thay đổi nhiều khía cạnh của thanh tác vụ cùng lúc, hãy sử dụng Cài đặt thanh tác vụ. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, sau đó chọn mục cá nhântrên thanh tácvụ .

Trong Cài đặt thanh tác vụ, cuộn để xem các tùy chọn để tùy chỉnh, thay đổi kích cỡ, chọn biểu tượng, thông tin pin và hơn thế nữa.

  Cách hiện thanh Taskbar, khôi phục thanh Taskbar bị biến mất

Chọn mục bất kỳ sau đây để xem thêm thông tin.

Để thay đổi màu cho thanh tác vụ, hãy chọn Bắt đầu> Cài đặt > Cá nhân hóa > Màu > Hiển thị màu chủ đề trên các bề mặt sau. Chọn Bắt đầu, thanh tác vụ và trung tâm hành động. Điều này sẽ thay đổi màu sắc thanh tác vụ thành màu chủ đề tổng thể của bạn.

Việc khóa thanh tác vụ rất hữu ích để đảm bảo thanh tác vụ duy trì được trạng thái mà bạn đã thiết lập. Mở khóa thanh tác vụ sau khi bạn muốn thực hiện thay đổi hoặc thay đổi vị trí của thanh tác vụ trên màn hình nền. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ rồi chọn Cài đặt thanh tác vụ và bật Khóa thanh tác vụ.

Nếu Khóa thanh tác vụ có dấu kiểm bên cạnh thì thanh tác vụ đã bị khóa. Để tắt thanh tác vụ, hãy chọn Khóa thanh tác vụ hoặc chuyển đến Cài đặt thanh tác vụ và chuyển sang Tắt.

Nếu bạn có nhiều màn hình hiển thị thanh tác vụ, bạn sẽ thấy Khóa tất cả thanh tác vụ.

Thông thường, thanh tác vụ nằm ở cuối màn hình nền, nhưng bạn cũng có thể di chuyển thanh tác vụ sang một trong hai bên hoặc lên đầu màn hình nền. Bạn có thể thay đổi vị trí của thanh tác vụ sau khi được mở khóa. Xem khóa và mở khóa thanh tác vụ để tìm hiểu xem thanh tác vụ của bạn đã bị khóa chưa. Khi bạn xác nhận rằng thanh tác vụ của bạn đã được mở khóa, hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ. Chọn Cài đặt thanh tác vụ > Vị trí thanh tác vụ trên màn hình, rồi chọn Trái, Trên cùng, Phải, hoặc Dưới cùng.

Giống như nhiều thay đổi khác trong thanh tác vụ, trước tiên bạn cần mở khóa thanh tác vụ. Sau đó, di chuyển con trỏ lên đường viền của thanh tác vụ cho đến khi con trỏ biến thành một mũi tên kép. Kéo đường viền đến kích cỡ bạn muốn rồi thả.

Để thêm biểu tượng pin vào thanh tác vụ, hãy chọn Bắt đầu> Cài đặt > Cá nhân hóa > Thanh tác vụ , sau đó xem khu vực thông báo. Chọn Chọn biểu tượng sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ, rồi chuyển Nguồn thành Bật.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái pin bằng cách chọn biểu tượng pin trong thanh tác vụ.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải chọn biểu tượng mũi tên Lên hiển thị biểu tượng bị ẩn trên thanh tác vụ trước khi chọn biểu tượng pin. Nguồn không phải là một tùy chọn trên hệ thống không có pin.

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi thứ tự của các nút ứng dụng trên thanh tác vụ, chỉ cần kéo nút từ vị trí hiện tại đến vị trí khác.

Bạn có thể muốn chọn cách nhóm các nút thanh_tác_vụ, nhất là khi bạn có nhiều cửa sổ đang mở. Theo mặc định, tất cả các tệp đang mở từ cùng một ứng dụng luôn được nhóm lại với nhau, ngay cả khi bạn không mở chúng một cách liên tiếp.

Nếu bạn muốn thay đổi cách các nút thanh tác vụ nhóm lại với nhau, hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, hãy chọn Cài đặt thanh tác vụ > hợp các nút trên thanh tác vụ, rồi chọn từ danh sách:

 • Luôn ẩn nhãn. Đây là thiết lập mặc định. Mỗi ứng dụng xuất hiện dưới dạng một nút duy nhất không có nhãn ngay cả khi ứng dụng đó đang mở trong nhiều cửa sổ.

 • Khi thanh tác vụ đầy. Cài đặt này hiển thị mỗi cửa sổ dưới dạng một nút riêng có nhãn. Khi có quá nhiều thứ trên thanh tác vụ, các ứng dụng có nhiều cửa sổ đang mở sẽ thu gọn vào một nút ứng dụng duy nhất. Chọn nút đó để xem danh sách các cửa sổ đang mở.

 • Không bao giờ. Cài đặt này hiển thị mỗi cửa sổ dưới dạng một nút riêng có nhãn và không bao giờ kết hợp chúng dù cho có bao nhiêu cửa sổ đang mở. Càng có nhiều ứng dụng và cửa sổ được mở thì các nút sẽ càng nhỏ và cuối cùng sẽ ở dạng cuộn.

  Mất biểu tượng trên thanh Taskbar Windows 10 (2023) phải làm sao?

Nếu bạn sử dụng nhiều màn hình, bạn có thể lựa chọn khác cho màn hình bổ sung của mình. Chọn Cài đặt thanh tác > nhiều Màn hình và> kết hợp thanh tác vụtrên các thanh tác vụ khác. Đối với những màn hình này, hãy chọn từ Luôn luôn,ẩn nhãn , Khi thanh tác vụ đầyvà Không bao giờ.

Nếu muốn hiển thị nhiều ứng dụng hơn trên thanh tác vụ, bạn có thể hiển thị các nút ở phiên bản nhỏ hơn. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ , sau đó chọn Bật để Sử dụng các nút thanh tác vụ nhỏ.Chọn Tắt để trở về các nút trên thanh tác vụ lớn hơn.

Lưu ý: Huy hiệu không được hiển thị trên các nút thanh tác vụ nhỏ.

Huy hiệu trên một nút của thanh tác vụ là thông tin thông báo cho bạn biết rằng có một số hoạt động đang diễn ra hoặc cần xảy ra với ứng dụng đó.

Ví dụ: một huy hiệu chuông trên ứng dụng Báo thức & Đồng hồ cho bạn biết rằng bạn có báo thức hiện hoạt và sẽ thông báo cho bạn vào giờ bạn đã đặt. Tính năng này được bật theo mặc định, nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng tính năng này đang bật (hoặc nếu bạn muốn tắt), hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ , rồi chuyển đến Hiển thị huy hiệu trên nút thanh tác vụ.

Sử dụng tính năng Xem nhanh để xem lướt nhanh nội dung trên màn hình nền phía sau tất cả các cửa sổ đang mở.

 1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ , rồi bật Sử dụng Nhìn nhanh để xem trước màn hình nền khi bạn di chuyển chuột tới nút Hiển thị màn hình nền ở cuối thanh tác vụ .

  Mở cài đặt Thanh tác vụ

 2. Di con trỏ chuột trên (hoặc nhấn và giữ) cạnh bên phải của thanh tác vụ để thấy màn hình nền.

 3. Để khôi phục chế độ xem tất cả các cửa sổ đang mở của bạn, hãy di con trỏ đi hoặc nhấn và giữ cạnh đó một lần nữa.

Bạn có thể ẩn thanh tác vụ tùy thuộc vào việc bạn đang ở chế độ máy tính để bàn hay chế độ máy tính bảng. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trên thanh tác vụ, chọn Cài đặt thanh tác vụ , rồi bật Tự động ẩn thanh tác vụ trong chế độ máy tính để bàn hoặc Tự động ẩn thanh tác vụ trong chế độ máy tính bảng (hoặc cả hai).

Bạn đang xem bài viết: Cách sử dụng thanh tác vụ trong Windows 11. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Mất biểu tượng trên thanh Taskbar Windows 10 (2023) phải làm sao?

Cách sửa lỗi thanh Taskbar biến mất trên Windows 10 cực dễ Cách sửa lỗi thanh Taskbar biến mất trên Windows 10 cực dễ Mất biểu tượng…

Cách cá nhân hóa taskbar trên Windows 11

Cách hiển thị cách icon như wifi mạng loa trên thanh taskbar máy tính win 10 Cách hiển thị cách icon như wifi mạng loa trên thanh…

Cách hiện thanh Taskbar, khôi phục thanh Taskbar bị biến mất

Hướng Dẫn Một Số Tùy Chỉnh Cơ Cản Thanh Taskbar Trên Windows 10 Hướng Dẫn Một Số Tùy Chỉnh Cơ Cản Thanh Taskbar Trên Windows 10 Nhấp…

Cách chỉnh icon trên taskbar Win 11 sang trái giống Win 10

Mới đây, Microsoft đã chính thức cho phép bạn tải và cài đặt Win 11. Đây là phiên bản Win có giao diện đẹp, mượt và ổn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *