Cách so sánh 2 tài liệu trong Word 2010

Cách so sánh 2 file Word/ so sánh dữ liệu trong 2 file Word/ Compare in Word
Cách so sánh 2 file Word/ so sánh dữ liệu trong 2 file Word/ Compare in Word

Cách so sánh 2 tài liệu trong Word 2010, nhanh nhất, hiệu quả, đơn giản nhất
Bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách so sánh các tài liệu trong Word 2010. Đôi khi bạn sửa đổi tài liệu Microsoft Word mà không bật chế độ Theo dõi thay đổi – Track Changes; trong những trường hợp như vậy, việc theo dõi các thay đổi trở nên khó khăn và bạn sẽ phải so sánh tài liệu gốc với tài liệu được sửa đổi từng chữ. Nhưng bạn không cần so sánh bằng tay, Microsoft Word cung cấp tùy chọn để so sánh hai tài liệu rất dễ dàng. Hãy cho chúng tôi xem làm thế nào nó có thể được thực hiện.
So sánh hai tài liệu
Hãy để chúng tôi có hai tài liệu sau, (a) Tài liệu gốc và (b) Phiên bản sửa đổi của cùng một tài liệu như sau:
Tài liệu gốccach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-1.jpg

Tài liệu sửa đổicach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-2.jpg

Các bước sau đây sẽ giúp bạn so sánh hai tài liệu.
Bước 1 – Nhấp vào tab Review và sau đó nhấp vào nút So sánh – Compare. Điều này sẽ hiển thị hai tùy chọn sẽ được chọn.cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-3.jpg

Bước 2 – Chọn tùy chọn So sánh – Compare đơn giản bằng cách nhấp qua nó. Điều này sẽ hiển thị hộp thoại So sánh Tài liệu – Compare Documents yêu cầu hai phiên bản của tài liệu Word cần được so sánh với nhau.cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-4.jpg

Bước 3 – Chọn Tài liệu gốc – Original Document và Tài liệu sửa đổi – Revised Document và nhấp vào nút OK để hiển thị sự khác biệt trong hai tài liệu. Cột bên trái trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các thay đổi được thực hiện trong quá trình thay đổi và bạn sẽ thấy phiên bản gốc cũng như phiên bản sửa đổi của tài liệu trên cùng một màn hình. Bạn có thể xem qua các thay đổi này bằng nút Trước – Previous & Tiếp theo – Next có sẵn trong tab Review.cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-5.jpg

LƯU Ý – Trong khi so sánh hai tài liệu, bạn có thể sử dụng các cài đặt khác nhau có sẵn trong hộp thoại So sánh Tài liệu – Compare Documents dưới nút Thêm – More.

  Hướng dẫn cách so sánh hai File Word đơn giản nhất

Bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách so sánh các tài liệu trong Word 2010. Đôi khi bạn sửa đổi tài liệu Microsoft Word mà không bật chế độ Theo dõi thay đổi – Track Changes; trong những trường hợp như vậy, việc theo dõi các thay đổi trở nên khó khăn và bạn sẽ phải so sánh tài liệu gốc với tài liệu được sửa đổi từng chữ. Nhưng bạn không cần so sánh bằng tay, Microsoft Word cung cấp tùy chọn để so sánh hai tài liệu rất dễ dàng. Hãy cho chúng tôi xem làm thế nào nó có thể được thực hiện.

So sánh hai tài liệu

Hãy để chúng tôi có hai tài liệu sau, (a) Tài liệu gốc và (b) Phiên bản sửa đổi của cùng một tài liệu như sau:

Tài liệu gốc

cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-1.jpg

Tài liệu sửa đổi

cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-2.jpg

Các bước sau đây sẽ giúp bạn so sánh hai tài liệu.

  Cách nhân đôi văn bản Word để so sánh

Bước 1 – Nhấp vào tab Review và sau đó nhấp vào nút So sánh – Compare. Điều này sẽ hiển thị hai tùy chọn sẽ được chọn.

cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-3.jpg

Bước 2 – Chọn tùy chọn So sánh – Compare đơn giản bằng cách nhấp qua nó. Điều này sẽ hiển thị hộp thoại So sánh Tài liệu – Compare Documents yêu cầu hai phiên bản của tài liệu Word cần được so sánh với nhau.

cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-4.jpg

Bước 3 – Chọn Tài liệu gốc – Original Document và Tài liệu sửa đổi – Revised Document và nhấp vào nút OK để hiển thị sự khác biệt trong hai tài liệu. Cột bên trái trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các thay đổi được thực hiện trong quá trình thay đổi và bạn sẽ thấy phiên bản gốc cũng như phiên bản sửa đổi của tài liệu trên cùng một màn hình. Bạn có thể xem qua các thay đổi này bằng nút Trước – Previous & Tiếp theo – Next có sẵn trong tab Review.

  [Video] Cách so sánh 2 file văn bản Word đơn giản để tìm sự khác biệt

cach-so-sanh-2-van-ban-bang-word-2010-5.jpg

LƯU Ý – Trong khi so sánh hai tài liệu, bạn có thể sử dụng các cài đặt khác nhau có sẵn trong hộp thoại So sánh Tài liệu – Compare Documents dưới nút Thêm – More.

Bạn đang xem bài viết: Cách so sánh 2 tài liệu trong Word 2010. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Cách nhân đôi văn bản Word để so sánh

So sánh chi tiết 2 văn bản trên Word khiến sếp phải nể phục So sánh chi tiết 2 văn bản trên Word khiến sếp phải nể…

Cách so sánh sự khác nhau giữa 2 hoặc nhiều văn bản Word

Hướng dẫn so sánh 2 file word để tìm ra chỗ khác biệt (compare 2 file word) Hướng dẫn so sánh 2 file word để tìm ra…

[Video] Cách so sánh 2 file văn bản Word đơn giản để tìm sự khác biệt

Cách so sánh 2 file Word với nhau để tìm lỗi sai cực nhanh và chính xác. Cách so sánh 2 file Word với nhau để tìm…

Hướng dẫn cách so sánh hai File Word đơn giản nhất

So sánh hai File Word sẽ giúp bạn biết được những điểm giống và khác nhau giữa hai file tài liệu với nhau. Dựa vào những lỗi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *