Các thì trong tiếng Anh: Bảng tóm tắt 12 thì tiếng Anh

CÁCH NHẬN BIẾT TRÁI SẦU RIÊNG THIẾU PHÂN – BÓN PHÂN GÌ NUÔI TRÁI VÀO MÙA MƯA
CÁCH NHẬN BIẾT TRÁI SẦU RIÊNG THIẾU PHÂN – BÓN PHÂN GÌ NUÔI TRÁI VÀO MÙA MƯA

Có bao giờ bạn thắc mắc?

 • Làm sao để ghi nhớ các thì trong tiếng Anh ?
 • Mẹo nào để so sánh các thì tiếng Anh?
 • Khi nào dùng be used to + V, khi nào dùng used to + V-ing?

Bài viết hôm nay, Step Up chia sẻ với bạn tổng quan về 12 thì trong tiếng Anh, dấu hiệu nhận biết và bảng tóm tắt các thì một cách đầy đủ nhất.

Trong tiếng Anh được chia thành 12 thì cơ bản theo 3 mốc thời gian: Hiện tại, Quá khứ và Tương lai. Step Up sẽ chia sẻ khái quát với các bạn công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh. Chúng ta cùng tìm hiểu nào!

Nội dung bài viết

 • 1. Thì hiện tại đơn – Present simple
 • 2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense
 • 3. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense
 • 4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense
 • 5. Thì quá khứ đơn – Past simple tense
 • 6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense
 • 7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense
 • 8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense
 • 9. Thì tương lai đơn – Simple future tense
 • 10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense
 • 11. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense
 • 12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense
 • 13. Mẹo ghi nhớ các thì trong tiếng Anh
 • Bảng tóm tắt các thì trong tiếng Anh
 • Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng Anh
 • Tổng kết

1. Thì hiện tại đơn – Present simple

Định nghĩa: Thì hiện tại đơn (Simple Present hay Present Simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì hiện tại đơn diễn tả một sự việc hay một hành động mang tính chất chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Công thức với Động từ thường:

Ex: He walks every day. (Anh ấy đi bộ mỗi ngày.)

Công thức với Động từ tobe:

Ex: My mother is a nurse. (Mẹ tôi là một y tá.)

 • Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ex: Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở 100 độ C.)

 • Diễn tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Ex: I exercise for 30 minutes a day. (Tôi tập thể dục 30 phút mỗi ngày.)

 • Diễn tả một lịch trình, chương trình, một thời gian biểu.

Ex: The plane takes off at 8 o’clock tomorrow morning. (Máy bay cất cánh lúc 8 giờ sáng mai.)

  Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

Lưu ý: Khi chia động từ với chủ ngữ là số ít, cần thêm “es” ở những động từ có chữ cái tận cùng là: -o, -s, -z, -ch, -x, -sh

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Trong câu thường có trạng từ chỉ tần suất như: Everyday/night/week, often, usually, always, sometimes,…

2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense

Công thức:

Cách dùng:

 • Dùng để cảnh báo, đề nghị và mệnh lệnh.

Ex: Be quiet! Everyone is discussing. (Hãy yên lặng! Mọi người đang thảo luận.)

3. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense

Công thức:

Cách dùng:

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + has/have been + V_ing

Ex: I have been learning English for 3 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 3 năm.)

 • Câu phủ định: S + has/have not been + V-ing

Ex: Mike hasn’t been smoking for 5 months. (Mike đã không hút thuốc 5 tháng gần đây.)

 • Câu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?

Ex: Have you been standing in the rain for more than two hours? (Bạn đứng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đúng không?)

Lưu ý:

 • S = I, we, you,they (số nhiều) + have
 • S = He, she, it, (số ít) +has

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động xảy ra diễn ra liên tục trong quá khứ, tiếp tục kéo dài đến hiện tại.

Ex: I have been learning English for 8 years. (Tôi đã học tiếng anh được 8 năm.)

 • Diễn tả hành động vừa kết thúc, mục đích nêu kết quả của hành động.

Ex: I am tired of because I have been working all night. (Tôi mệt mỏi vì tôi đã làm việc cả đêm.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường có các từ sau: All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…

5. Thì quá khứ đơn – Past simple tense

Công thức với động từ thường

Ex: I did my homework last week. (Tôi đã làm bài tập từ tuần trước.)

 • Câu phủ định: S + did not + V_inf + O

Ex: I didn’t leave the house last night. (Tôi đã không ra khỏi nhà đêm qua.)

Ex: Yesterday, I was tired. (Hôm qua, tôi mệt mỏi..)

Ex: Yesterday, the road was not clogged. (Hôm qua đường không bị tắc.)

 • Câu nghi vấn: Was/were + S + O?

Ex: Was he absent last morning? (Anh ấy vắng mặt vào sáng qua?.)

Lưu ý:

 • S = I, he , she, it (số ít) + was
 • S= We, you, they (số nhiều) + were

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ.

Ex: I did my homework. (Tôi đã làm bài tập về nhà của tôi.)

 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại trong thời điểm quá khứ.

Ex: Yesterday morning, I ate breakfast then I went to school. (Sáng hôm qua, tôi ăn sáng sau đó tôi đi học.)

 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ

Ex: When I was studying, my brother watched the movie. (Khi tôi đang học, anh trai tôi xem phim.)

Dấu hiệu nhận biết: Các từ thường xuất hiện trong câu ở thì quá khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…

Cách phát âm -ed

 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

Định nghĩa: Thì quá khứ tiếp diễn (tiếng Anh: Past Continuous) là một thì trong tiếng Anh hiện đại được dùng để nhấn mạnh quá trình hay diễn biến của sự vật hay sự việc hay thời gian sự vật, sự việc đó diễn ra.

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O

Ex: I was playing volleyball when it started to rain. (Tôi đang đi chơi bóng chuyền thì trời mưa.)

 • Câu phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O

Ex: I was not going out when my friend came yesterday. (Tôi đã không đi chơi khi bạn tôi đến hôm qua.)

 • Câu nghi vấn: Were/was+S+ V_ing + O?
  DISC là gì? 4 nhóm tính cách cá nhân của DISC

Ex: Was she talking about her dog? (Cô ấy đang nói về con chó của mình?)

Cách dùng:

 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

Ex: While I washed the vegetables, my mother cooked the chicken soup. (Trong khi tôi rửa rau, mẹ tôi nấu canh gà.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì quá khứ tiếp diễn thường có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.

7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense

Công thức:

thi qua khu hoan thanhCách dùng:

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense

Định nghĩa: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (tiếng Anh: Past perfect continuous) là thì trong ngữ pháp tiếng Anh được dùng để diễn đạt quá trình xảy ra một hành động bắt đầu trước một hành động khác xảy ra trong quá khứ. Thì này thường chỉ dùng khi nào cần diễn đạt tính chính xác của hành động.

Công thức:

thi qua khu tiep dienCách dùng:

 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ex: I had been doing some market research before my boss asked me to. (Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu thị trường trước khi sếp yêu cầu.)

Lưu ý: hành động xảy ra trước chia ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hành động xảy ra sau chia ở thì quá khứ đơn.

 • Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ.

Ex: My husband and I had been quarreling for an hour until 6 pm. (Tôi và chồng đã cãi nhau cả tiếng đồng hồ cho đến 6 giờ chiều.)

9. Thì tương lai đơn – Simple future tense

Công thức

 • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O

Ex: I will go to Phu Quoc on the weekend. (Tôi sẽ đi Phú Quốc vào cuối tuần.)

 • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O

Ex: I won’t go to Phu Quoc on the weekend. (Tôi sẽ không đi Phú Quốc vào cuối tuần.)

 • Câu nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O?

Ex: Will you go to Phu Quoc on the weekend? (Bạn sẽ đi Phú Quốc vào cuối tuần đúng không?)

Cách dùng:

 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.

Ex: She thinks it will be sunny. (Cô ấy nghĩ rằng trời sẽ nắng.)

 • Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.

Ex: I will bring coffee to you. (Tôi sẽ mang cà phê đến cho bạn.)

 • Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, đe dọa.

Ex: Tôi sẽ không giúp đỡ bạn nữa. (I won’t help you anymore.)

10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

Công thức:

Cách dùng:

Công thức:

Cách dùng:

 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.

Ex: I will have finished my homework by 8 o’clock. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 8 giờ.)

 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai.

Ex: When my mother comes back, I will have done homework. (Khi mẹ tôi trở lại, tôi sẽ làm bài tập về nhà.)

Lưu ý: Hành động xảy ra trước chia thì tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau chia thì hiện tại đơn.

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O

Ex: By this August I have been studying for 2 years at this school. (Tính đến tháng 8 này thì tôi đã học tại ngôi trường này được 2 năm.)

 • Câu phủ định: S + shall/will not+ have + been + V-ing

Ex: The workers won’t have been finishing this bridge for 4 years by the end of next month. (Tới cuối tháng này công nhân sẽ chưa thi công cái cầu này được 4 năm.)

 • Câu ghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Ex: Will you have been living in this house for 10 years by this week? (Bạn sẽ sống ở căn nhà này dduocj 10 năm tính tới tuần này à?)

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai

Ex: Until the end of this month, I will have been working at Step Up for 5 years. (Cho đến cuối tháng này, tôi sẽ làm việc tại Step Up được 5 năm.)

  Hướng dẫn giao dịch ĐA KHUNG THỜI GIAN hiệu quả, chi tiết A – Z

13. Mẹo ghi nhớ các thì trong tiếng Anh

Việc học thuộc lòng tất cả các cấu trúc thì sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn hiểu đúng bản chất và tìm ra được một số “mẹo” hay còn gọi là quy tắc thì sẽ dễ nhớ hơn đó.

13.1. Nhớ động từ sử dụng trong 12 thì trong tiếng Anh

Đầu tiên, bạn cần ghi nhớ tên của 12 thì. Bạn chỉ cần ghép 1 mốc thời gian với 4 thể (hiện tại, tiếp diễn, hoàn thành, hoàn thành tiếp diễn) là có tên 4 thì tương ứng.

Tiếp theo, mỗi thì trong tiếng Anh sẽ có đặc điểm riêng cho động từ.

Ví dụ:

Thì tiếp diễn sẽ luôn có dạng: V to be + V-ing

Điều ta cần chỉ là chuyển V to be về đúng thì thôi. Nếu hiện tại thì là am/is/are, nếu quá khứ là was/were. Còn V-ing sẽ luôn không đổi.

Với các thì tương lai: phải có chữ will trong cấu trúc. Đây là yếu tố bắt buộc.

Tương tự, thì hoàn thành luôn có dạng: have + PII. Ta cần để “have” ở đúng thì của nó (has/had/will have) là sẽ có công thức đúng.

Điều này sẽ giúp bạn dễ tưởng tượng hơn khi nhớ đến các công thức của 12 thì trong tiếng Anh.

13.2. Thực hành và luyện tập các thì tiếng Anh

Dù có mẹo như thế nào thì cũng đừng quên luyện tập thường xuyên nhé. Chính việc luyện tập thường xuyên này cũng giúp bạn hiểu ra và in sâu các mẹo vào trí nhớ hơn đó.

Bạn có thể tìm các bài tập về thì để luyện tập thường xuyên. Ngoài ra, trong quá trình học về thì, khi thấy một câu tiếng Anh, bạn hãy thử xem câu văn này có thể chuyển sang các thì nào, và thử viết lại nhé.

Tiếp theo đây là bảng tóm tắt các thì trong tiếng Anh, các bạn hãy lưu về để lúc quên thì mở ra xem lại nhé.

Bảng tóm tắt các thì trong tiếng Anh

Tổng hợp lại 12 thì trong tiếng Anh, ta có bảng tóm tắt sau:

Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Đã nắm bắt được cấu trúc và cách sử dụng thì trong tiếng Anh, giờ cùng thực hiện bài tập nhỏ nhé

Bài 1: Chia thì với các từ cho sẵn trong ngoặc

Bài 2: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây

A. got

B. gotten

C. get

D. gets

2. Look! The singer is ____ and _____ on the stage now.

A. singing/dancing

B. sing/dance

C. sung/danced

D. sings/dances

3. Yesterday, when he ____ the street, he ____ a stray cat.

A. crosses/sees

B. is crossing/sees

C. was crossing/saw

D. was crossing/was seeing

4. Hello! I hope you ______ for too long here.

A. have been waiting

B. have not been waiting

C. waited

D. do not wait

5. We ______ tolerate this kind of rule violation in the future.

A. will

B. would

C. did not

D. will not

6. My mom _____ on giving me this umbrella, because it _____.

A. insists/rains

B. insisted/rained

C. insists/is going to rain

D. insisted/rains

7. If you ______ me mad, we ____ out last night.

A. didn’t make/went

B. hadn’t made/would have gone

C. hadn’t make/would have gone

D. didn’t made/went

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. B

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried.

3. Honey, have you seen my white shirt anywhere? Our daughter need it for a school project.

4. How did I met your mother? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other.

5. Stop! You being hurting yourself!

6. By the time I came, she is no where to be seen.

7. This song is so good that I have been listening to it since 4 hours.

Bạn đang xem bài viết: Các thì trong tiếng Anh: Bảng tóm tắt 12 thì tiếng Anh. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Cách nhận biết dấu hiệu trứng đã rụng và tính ngày rụng trứng dành cho các mẹ

Cách xác định điểm mua – Điểm bán trong Phân tích Kỹ thuật | VNDIRECT -DINSIGHTS Bàn tròn chuyên gia Cách xác định điểm mua – Điểm…

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

P5: Giai đoạn trái trưởng thành tăng trọng lượng | Nhận biết thời điểm cây cần phân bón P5: Giai đoạn trái trưởng thành tăng trọng lượng…

DISC là gì? 4 nhóm tính cách cá nhân của DISC

Nhận biết thời điểm cây cần phân bón để bón đúng lúc và đúng kỹ thuật | P1: Cây mới trồng và tạo cơi Nhận biết thời…

Hướng dẫn giao dịch ĐA KHUNG THỜI GIAN hiệu quả, chi tiết A – Z

Có thể bạn là một scalper, trader chuyên lướt sóng, hay thậm chí là một nhà đầu tư dài hạn thì giao dịch đa khung thời gian…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *