Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo Lịch sử và địa lí 7 Cánh Diều

Lịch sử 7 Cánh diều | Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo – Cô Trang (DỄ HIỂU NHẤT)
Lịch sử 7 Cánh diều | Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo – Cô Trang (DỄ HIỂU NHẤT)

Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo Lịch sử và địa lí 7 Cánh Diều

Hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin trong sơ đồ 4, hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong sơ đồ 4

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo:

– Giáo hội Thiên chúa giáo ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại sự phát triển tiến bộ của văn hóa,khoa học.

– Giáo hội Thiên chúa giáo là một thế lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.

=> Giai cấp tư sản đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí, của Giáo hội Thiên chúa giáo.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát các hình 4.1, 4.2, hãy nêu nội dung và tác động của cuộc Cải cách tôn giáo.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 và quan sát các hình 4.1, 4.2.

Lời giải chi tiết:

* Nội dung cuộc Cải cách tôn giáo:

– Dùng biện pháp ôn hòa để tiến hành cải cách, bãi bỏ các lễ nghi phiền toái.

– Phê phán chính sách bóc lột nông dân của Tòa thánh (Mác-tin Lu-thơ)

– Bác bỏ thẩm quyền của Giáo hoàng ( Giăng Can-vanh)

– Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời và tấn công vào trật tự phong kiến.

* Tác động của cuộc Cải cách tôn giáo:

– Góp phần giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

– Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái: Cựu giáo và Tân giáo.

– Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức (cuộc chiến tranh nông dân Đức)

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 15 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Lập bảng thống kê thể hiện nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo theo nội dung sau:

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 1,2 SGK

B2: Chọn những ý chính liên quan đến nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 15 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ, Giăng Can-vanh để giới thiệu với thầy cô và bạn cùng lớp.

Phương pháp giải:

B1 Sưu tầm thông qua sách báo internet

B2: Chọn lọc những ý chính: Tên, năm sinh, nghề nghiệp, tư tưởng cải cách

Lời giải chi tiết:

Tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ:


  Giải SGK Lịch Sử 7 Bài 3 (Kết nối tri thức): Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Bạn đang xem bài viết: Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo Lịch sử và địa lí 7 Cánh Diều. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu

BÀI 5 PHONG TRÀO CẢI CÁCH TÔN GIÁO LỊCH SỬ 7 BÀI 5 PHONG TRÀO CẢI CÁCH TÔN GIÁO LỊCH SỬ 7 Phong trào cải cách tôn…

Phong trào cải cách tôn giáo>

Bức tranh đời sống tôn giáo trên thế giới và Việt Nam – PGS.TS Đỗ Lan Hiền (Phần 1) Bức tranh đời sống tôn giáo trên thế…

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh để giới thiệu với thầy cô và…

Lịch Sử Lớp 7 Bài 5 | Phong Trào Cải Cách Tôn Giáo | Trang 24 – 25 | Chân Trời Sáng Tạo Lịch Sử Lớp 7…

Giải SGK Lịch Sử 7 Bài 3 (Kết nối tri thức): Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo sách Kết nối tri thức ngắn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *