Bài 4: Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu

Cách lưu giữ hình ảnh video vĩnh viễn muôn đời không bị mất || MẸO HAY TRONG CUỘC SỐNG
Cách lưu giữ hình ảnh video vĩnh viễn muôn đời không bị mất || MẸO HAY TRONG CUỘC SỐNG

Nhắc lại bài trước
Tìm hiểu và sử dụng hệ thống quản lý quan hệ
khách hàng (CRM)
Tìm hiểu và sử dụng các hệ thống nghiệp vụ
khác của doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Kế toán (Accounting)
Chăm sóc khách hàng (Help Desk)
Quản trị nhân sự (HR)
Quản lý kho (Inventory)
ERP
Tìm hiểu và sử dụng hệ thống quản lý quan hệ
khách hàng (CRM)
Tìm hiểu và sử dụng các hệ thống nghiệp vụ
khác của doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Kế toán (Accounting)
Chăm sóc khách hàng (Help Desk)
Quản trị nhân sự (HR)
Quản lý kho (Inventory)
ERP
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 2

Giới thiệu Hệ thống lịch biểu
Giới thiệu Hệ thống quản lý tài liệu
Mục tiêu bài học
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 3

Hệ thống quản lý lịch biểu giúp quản thời khóa biểu; lý
lịch làm việc của cá nhân, nhóm hay tổ chức.
Chức năng chính:
Đặt lịch
Nhắc lịch
Chia sẻ lịch với nhiều người
Đồng bộ lịch trên nhiều thiết bị
Tích hợp lịch với ứng dụng khác
Một số hệ thống phổ biến:
Thương mại: MS Outlook
Mã nguồn mở: WebCalendar
Dịch vụ: Google Calendar, Zoho Calendar
Giới thiệu
Hệ thống quản lý lịch biểu giúp quản thời khóa biểu; lý
lịch làm việc của cá nhân, nhóm hay tổ chức.
Chức năng chính:
Đặt lịch
Nhắc lịch
Chia sẻ lịch với nhiều người
Đồng bộ lịch trên nhiều thiết bị
Tích hợp lịch với ứng dụng khác
Một số hệ thống phổ biến:
Thương mại: MS Outlook
Mã nguồn mở: WebCalendar
Dịch vụ: Google Calendar, Zoho Calendar
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 5

Đa số các hệ thống calendar đều hỗ trợ đồng bộ
lịch với các thiết bị khác như di động hay máy
để bàn.
Đồng bộ với thiết bị khác
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 9

Demo Google Calendar
1. Tạo một calendar mới cho nhóm làm project
2. Đặt một số lịch hẹn trên calendar mới
3. Import một lịch có sẵn
4. Mời các thành viên nhóm tham gia
5. Đồng bộ lịch với thiết bị di động (iOS, Android)
1. Tạo một calendar mới cho nhóm làm project
2. Đặt một số lịch hẹn trên calendar mới
3. Import một lịch có sẵn
4. Mời các thành viên nhóm tham gia
5. Đồng bộ lịch với thiết bị di động (iOS, Android)
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 10

Hệ thống quản lý tài liệu cung cấp cơ chế để lưu trữ,
phân loại, cộng tác làm việc trên các tài liệu số hóa.
Các chức năng chính:
Lưu trữ tài liệu số hóa
Xem được nhiều định dạng tài liệu
Chia sẻ tài liệu
Quản lý các phiên bản, thay đổi của tài liệu
Cung cấp khả năng cộng tác làm việc trên tài liệu
Truy cập được từ nhiều thiết bị
Tích hợp được vào các ứng dụng khác
Khả năng scan và nhận dạng tài liệu dạng scan
Tích hợp trình diệt virus
Mã hóa, bảo mật cho tài liệu
Đánh chỉ mục và tìm kiếm nhanh
Hệ thống quản lý tài liệu là gì?
Hệ thống quản lý tài liệu cung cấp cơ chế để lưu trữ,
phân loại, cộng tác làm việc trên các tài liệu số hóa.
Các chức năng chính:
Lưu trữ tài liệu số hóa
Xem được nhiều định dạng tài liệu
Chia sẻ tài liệu
Quản lý các phiên bản, thay đổi của tài liệu
Cung cấp khả năng cộng tác làm việc trên tài liệu
Truy cập được từ nhiều thiết bị
Tích hợp được vào các ứng dụng khác
Khả năng scan và nhận dạng tài liệu dạng scan
Tích hợp trình diệt virus
Mã hóa, bảo mật cho tài liệu
Đánh chỉ mục và tìm kiếm nhanh
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 12

Tình huống thực tiễn
Tiến – một nhân viên kinh doanh thuộc quyền quản lý của bạn –
phác thảo hợp đồng cho một khách hàng mới và gửi qua email cho
bạn và Hoa – cán bộ phụ trách về vấn đề pháp lý của hợp đồng.
Cả bạn và Hoa cùng rà soát và có điều chỉnh trên hợp đồng này vào
trưa cùng ngày. Như vậy hiện giờ có 3 phiên bản khác nhau của
tài liệu.
Bạn có việc khách phải làm nên đã ủy quyền việc hợp nhất những
thay đổi cho Thủy – một nhân viên tập sự. Tuy nhiên khi Thủy đã
tiến hành hợp nhất, cô ấy lại nghĩ rằng bản tài liệu của bạn là bản
gốc dẫn đến kết quả cô ấy tạo ra tài liệu dựa trên bản của Linda và
thiếu sót một số điểm chính của bạn.
Tiến lại mới gửi lại bản phác thảo hợp đồng với một số điều khoản
khách hàng đòi hỏi thay đổi. Hoa cũng điều chỉnh lại bản hợp đồng
do sót mất một số điểm tính chi phí.
Kết quả trong hòm thư của bạn có đến 6 phiên bản tài liệu cho cùng
một hợp đồng -> đây là lúc cần có hệ thống quản lý tài liệu
Tiến – một nhân viên kinh doanh thuộc quyền quản lý của bạn –
phác thảo hợp đồng cho một khách hàng mới và gửi qua email cho
bạn và Hoa – cán bộ phụ trách về vấn đề pháp lý của hợp đồng.
Cả bạn và Hoa cùng rà soát và có điều chỉnh trên hợp đồng này vào
trưa cùng ngày. Như vậy hiện giờ có 3 phiên bản khác nhau của
tài liệu.
Bạn có việc khách phải làm nên đã ủy quyền việc hợp nhất những
thay đổi cho Thủy – một nhân viên tập sự. Tuy nhiên khi Thủy đã
tiến hành hợp nhất, cô ấy lại nghĩ rằng bản tài liệu của bạn là bản
gốc dẫn đến kết quả cô ấy tạo ra tài liệu dựa trên bản của Linda và
thiếu sót một số điểm chính của bạn.
Tiến lại mới gửi lại bản phác thảo hợp đồng với một số điều khoản
khách hàng đòi hỏi thay đổi. Hoa cũng điều chỉnh lại bản hợp đồng
do sót mất một số điểm tính chi phí.
Kết quả trong hòm thư của bạn có đến 6 phiên bản tài liệu cho cùng
một hợp đồng -> đây là lúc cần có hệ thống quản lý tài liệu
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 13

  【Hướng dẫn cách in tài liệu trên mạng】 – Đơn giản và nhanh

Giải pháp mã nguồn mở
Có khả nhiều giải pháp mã nguồn mở cho hệ
thống quản lý tài liệu, ví dụ:
Subversion (SVN)
OpenKM
Alfresco

Có khả nhiều giải pháp mã nguồn mở cho hệ
thống quản lý tài liệu, ví dụ:
Subversion (SVN)
OpenKM
Alfresco

Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 14
Có thể lên mạng tìm kiếm thêm với từ khóa:
“top open source document management”

Là hệ thống quản lý phiên bản tài liệu mã nguồn mở
Tính năng:
Ghi nhận thay đổi của thư mục, file
Có thể khôi phục, trộn giữa các phiên bản
Khóa file
Giải quyết xung đột do nhiều người cùng điều chỉnh trên tài liệu
So sánh các phiên bản tài liệu
Hay dùng kết hợp với
Phần mềm client: Tortoise SVN
Hệ thống trên web: Redmine
Đặc biệt phù hợp với những hoạt động có sự thay đổi
nhiều và liên tục trên tài liệu, cộng tác nhiều người
(chẳng hạn như nhóm phần mềm làm việc trên cùng
source code)
Là hệ thống quản lý phiên bản tài liệu mã nguồn mở
Tính năng:
Ghi nhận thay đổi của thư mục, file
Có thể khôi phục, trộn giữa các phiên bản
Khóa file
Giải quyết xung đột do nhiều người cùng điều chỉnh trên tài liệu
So sánh các phiên bản tài liệu
Hay dùng kết hợp với
Phần mềm client: Tortoise SVN
Hệ thống trên web: Redmine
Đặc biệt phù hợp với những hoạt động có sự thay đổi
nhiều và liên tục trên tài liệu, cộng tác nhiều người
(chẳng hạn như nhóm phần mềm làm việc trên cùng
source code)
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 15

OpenKM là hệ thống quản lý tài liệu số mã nguồn
mở.
Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ tốt
cho việc quản lý tài liệu và tri thức.
OpenKM cung cấp nhiều hình thức sử dụng:
Dịch vụ trên Cloud
Bản nguồn mở dành cho cộng đồng
Bản chuyên nghiệp có hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp
OpenKM là hệ thống quản lý tài liệu số mã nguồn
mở.
Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ tốt
cho việc quản lý tài liệu và tri thức.
OpenKM cung cấp nhiều hình thức sử dụng:
Dịch vụ trên Cloud
Bản nguồn mở dành cho cộng đồng
Bản chuyên nghiệp có hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 16

Giải pháp dịch vụ Freemium
Có nhiều giải pháp quản lý tài liệu trên đám
mây, điển hình như:
Google Drive & Google Docs
Zoho Docs
Dropbox
Có nhiều giải pháp quản lý tài liệu trên đám
mây, điển hình như:
Google Drive & Google Docs
Zoho Docs
Dropbox
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 17

Là giải pháp dịch vụ dạng
freemium
Là dịch vụ cho phép mang tài
liệu như hình ảnh, văn bản,
video đến bất cứ đâu. Điều
này có nghĩa rằng, bất cứu
file nào lưu trên Dropbox, nó
sẽ được tự động lưu lại và
truy cập được trên tất cả các
máy tính, điện thoại của bạn
và thậm chí cả website của
dropbox.
Miễn phí 2GB ban đầu
Là giải pháp dịch vụ dạng
freemium
Là dịch vụ cho phép mang tài
liệu như hình ảnh, văn bản,
video đến bất cứ đâu. Điều
này có nghĩa rằng, bất cứu
file nào lưu trên Dropbox, nó
sẽ được tự động lưu lại và
truy cập được trên tất cả các
máy tính, điện thoại của bạn
và thậm chí cả website của
dropbox.
Miễn phí 2GB ban đầu
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 18

Các tính năng chính:
Lưu trữ từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào
Chia sẻ đơn giản
Luôn luôn an toàn
Tự động đồng bộ giữa nhiều thiết bị
Quản lý được phiên bản file
Cộng tác làm việc, giải quyết xung đột
Các tính năng
Các tính năng chính:
Lưu trữ từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào
Chia sẻ đơn giản
Luôn luôn an toàn
Tự động đồng bộ giữa nhiều thiết bị
Quản lý được phiên bản file
Cộng tác làm việc, giải quyết xung đột
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 20

Lúc ngồi máy tính hay lúc đi chơi bạn có thể dễ
dàng lưu file hay hình chụp lên dropbox từ máy tính
hay từ điện thoại.
Lưu trữ đơn giản như việc lưu file vào thư mục
Lưu trữ từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 21

Mời người khác nhận tài liệu cùng
Hoặc có thể đơn giản gửi link trên mạng
Chia sẻ đơn giản
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 22

Không bao giờ lo mất tài liệu cho máy hỏng
Tài liệu được lưu trên máy chủ của Dropbox nên dù
mất trên máy cá nhân vẫn phục hồi lại được
Luôn luôn an toàn
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 23

  Cách in tài liệu hoặc trang web thành file PDF

Tài liệu luôn sẵn sàng trên bất cứ thiết bị nào của
bạn cài dropbox, hoặc thậm chí bạn có thể truy cập
tài liệu từ bất cứ đâu qua trình duyệt.
Dropbox hỗ trợ việc cộng tác làm việc nhóm rất tốt.
Mọi người luôn được cập nhật tài liệu chung mới
nhất. Nhiều người có thể làm việc chung trên 1 tài
liệu
Dropbox còn hỗ trợ lưu trữ các phiên bản tài liệu,
nhờ đó khi xảy ra xung đột có thể lấy lại được các
tài liệu cũ.
Tính năng khác
Tài liệu luôn sẵn sàng trên bất cứ thiết bị nào của
bạn cài dropbox, hoặc thậm chí bạn có thể truy cập
tài liệu từ bất cứ đâu qua trình duyệt.
Dropbox hỗ trợ việc cộng tác làm việc nhóm rất tốt.
Mọi người luôn được cập nhật tài liệu chung mới
nhất. Nhiều người có thể làm việc chung trên 1 tài
liệu
Dropbox còn hỗ trợ lưu trữ các phiên bản tài liệu,
nhờ đó khi xảy ra xung đột có thể lấy lại được các
tài liệu cũ.
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 24

1. Cài đặt dropbox lên máy tính và điện thoại
2. Lưu tài liệu vào dropbox
3. Chia sẻ thư mục
4. Truy cập tài liệu từ trình duyệt
5. Xử lý xung đột tài liệu
6. Khôi phục phiên bản cũ
7. Tắt đồng bộ một số thư mục không cần thiết
8. Xóa hẳn thư mục
9. Mời người khác dùng dropbox để tăng dung lượng
Demo Dropbox
1. Cài đặt dropbox lên máy tính và điện thoại
2. Lưu tài liệu vào dropbox
3. Chia sẻ thư mục
4. Truy cập tài liệu từ trình duyệt
5. Xử lý xung đột tài liệu
6. Khôi phục phiên bản cũ
7. Tắt đồng bộ một số thư mục không cần thiết
8. Xóa hẳn thư mục
9. Mời người khác dùng dropbox để tăng dung lượng
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 25

Chức năng chính tương tự như dropbox, tuy
nhiên hỗ trợ khả năng cộng tác làm việc trên tài
liệu tốt hơn
Miễn phí 5GB
Dịch vụ quản lý tài liệu cũ Google Docs được tích
hợp luôn trong Google Drive
Chức năng chính tương tự như dropbox, tuy
nhiên hỗ trợ khả năng cộng tác làm việc trên tài
liệu tốt hơn
Miễn phí 5GB
Dịch vụ quản lý tài liệu cũ Google Docs được tích
hợp luôn trong Google Drive
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 27

Xem phần giới thiệu các tính năng của Google Docs ở
video sau
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 28

Tạo tài liệu trực tuyến
Tạo các tài liệu từ đầu hoặc từ template
Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác cơ bản của bộ soạn thảo văn
bản như chèn danh sách, sắp xếp theo cột, chèn bảng, ảnh, chú thích, công
thức, thay đổi font… Tất cả đều miễn phí
Upload file đã có sẵn lên
Google Docs chấp nhận hầu hết các định dạng file thông dụng, gồm DOC,
XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT… Hãy upload file có sẵn lên để làm việc
online
Màn hình soạn thảo quen thuộc
Chỉ cần nhấn vào các biểu tượng trên thanh toolbar để thực hiện các thao
tác định dạng như: in đậm, gạch chân, thụt đầu dòng, thay đổi font hay
định dạng số, thay đổi màu nền ô…
Tạo các tài liệu từ đầu hoặc từ template
Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác cơ bản của bộ soạn thảo văn
bản như chèn danh sách, sắp xếp theo cột, chèn bảng, ảnh, chú thích, công
thức, thay đổi font… Tất cả đều miễn phí
Upload file đã có sẵn lên
Google Docs chấp nhận hầu hết các định dạng file thông dụng, gồm DOC,
XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT… Hãy upload file có sẵn lên để làm việc
online
Màn hình soạn thảo quen thuộc
Chỉ cần nhấn vào các biểu tượng trên thanh toolbar để thực hiện các thao
tác định dạng như: in đậm, gạch chân, thụt đầu dòng, thay đổi font hay
định dạng số, thay đổi màu nền ô…
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 29

Chia sẻ và cộng tác trực tuyến
Chỉ định ai có quyền truy cập tài liệu của mình
Chỉ cần nhập địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ một
tài liệu nhất định, họ sẽ nhận được thư mời.
Chia sẻ tức thì
Bất cứ ai được bạn mời để biên tập hay xem văn bản, bảng tính hay
thuyết trình có thể truy cập nó ngay khi họ đăng nhập vào.
Biên tập và trình bày với người khác theo thời gian thực
Nhiều người cùng xem và thay đổi tài liệu đồng thời. Có một cửa sổ
chat cho bảng tính và bảng phiên bản tài liệu chỉ ra chính xác ai
thay đổi cái gì, vào thời điểm nào. Xem bài thuyết trình cùng nhau,
tham gia vào cả thời điểm bài thuyết trình đang diễn ra.
Chỉ định ai có quyền truy cập tài liệu của mình
Chỉ cần nhập địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ một
tài liệu nhất định, họ sẽ nhận được thư mời.
Chia sẻ tức thì
Bất cứ ai được bạn mời để biên tập hay xem văn bản, bảng tính hay
thuyết trình có thể truy cập nó ngay khi họ đăng nhập vào.
Biên tập và trình bày với người khác theo thời gian thực
Nhiều người cùng xem và thay đổi tài liệu đồng thời. Có một cửa sổ
chat cho bảng tính và bảng phiên bản tài liệu chỉ ra chính xác ai
thay đổi cái gì, vào thời điểm nào. Xem bài thuyết trình cùng nhau,
tham gia vào cả thời điểm bài thuyết trình đang diễn ra.
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 30

  Cách quản lý tệp thông minh trên máy tính

Lưu trữ và
tổ chức công việc một cách an toàn
Biên tập và truy cập từ bất cứ đâu
Không cần phải download gì cả, bạn có thể truy cập tài liệu từ bất cứ máy
tính nào có nối mạng Internet và có trình duyệt. Hoàn toàn miễn phí.
Lưu trữ tài liệu công việc một cách an toàn
Lưu trữ trực tuyến và tính năng tự lưu auto-save giúp bạn không sợ lỗi ổ
cứng hay mất điện.
Dễ dàng lưu thành file
Bạn có thể download và lưu tài liệu từ trên mạng về máy tính dưới các định
dạng DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF và HTML.
Tổ chức tài liệu
Dễ dàng tìm kiếm các tài liệu và tổ chức chúng trong thư mục. Kéo và thả
tài liệu vào bao nhiêu thư mục tùy thích.
Biên tập và truy cập từ bất cứ đâu
Không cần phải download gì cả, bạn có thể truy cập tài liệu từ bất cứ máy
tính nào có nối mạng Internet và có trình duyệt. Hoàn toàn miễn phí.
Lưu trữ tài liệu công việc một cách an toàn
Lưu trữ trực tuyến và tính năng tự lưu auto-save giúp bạn không sợ lỗi ổ
cứng hay mất điện.
Dễ dàng lưu thành file
Bạn có thể download và lưu tài liệu từ trên mạng về máy tính dưới các định
dạng DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF và HTML.
Tổ chức tài liệu
Dễ dàng tìm kiếm các tài liệu và tổ chức chúng trong thư mục. Kéo và thả
tài liệu vào bao nhiêu thư mục tùy thích.
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 31

Kiểm soát ai có quyền xem tài liệu
Xuất bản tài liệu thành trang web
Bạn có thể xuất bản tài liệu trực tuyến chỉ với một nhấp chuột, nó
sẽ nhìn giống như trang web mà bạn không phải học gì thêm
Kiểm soát ai có thể xem các trang này
Bạn có thể xuất bản cho cả thế giới xem hay chỉ cho vài người, hoặc
thậm chí không ai ngoài bạn. (Bạn cũng có thể gỡ xuống bất cứ lúc
nào)
Đăng tài liệu lên blog
Sau khi tạo tài liệu, bạn có thể đăng nó lên bất cứ blog nào mong
muốn.
Xuất bản trong nội bộ nhóm hay công ty
Với Google Apps, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu trong nhóm
hay công ty.
Xuất bản tài liệu thành trang web
Bạn có thể xuất bản tài liệu trực tuyến chỉ với một nhấp chuột, nó
sẽ nhìn giống như trang web mà bạn không phải học gì thêm
Kiểm soát ai có thể xem các trang này
Bạn có thể xuất bản cho cả thế giới xem hay chỉ cho vài người, hoặc
thậm chí không ai ngoài bạn. (Bạn cũng có thể gỡ xuống bất cứ lúc
nào)
Đăng tài liệu lên blog
Sau khi tạo tài liệu, bạn có thể đăng nó lên bất cứ blog nào mong
muốn.
Xuất bản trong nội bộ nhóm hay công ty
Với Google Apps, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu trong nhóm
hay công ty.
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 32

Demo Google Docs
1. Tạo tài liệu mới
2. Upload tài liệu có sẵn (convert dạng định dạng Google
Docs)
3. Giới hạn sửa đổi từng phần trên tài liệu bảng tính
4. Lưu tài liệu về máy tính
5. Chia sẻ tài liệu cho người khác
6. Cộng tác cùng làm việc trên bảng tính giữa nhiều người
7. Chỉnh sửa từ thiết bị di động
8. Xuất bản tài liệu thành trang web
1. Tạo tài liệu mới
2. Upload tài liệu có sẵn (convert dạng định dạng Google
Docs)
3. Giới hạn sửa đổi từng phần trên tài liệu bảng tính
4. Lưu tài liệu về máy tính
5. Chia sẻ tài liệu cho người khác
6. Cộng tác cùng làm việc trên bảng tính giữa nhiều người
7. Chỉnh sửa từ thiết bị di động
8. Xuất bản tài liệu thành trang web
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 33

Đa phần các hệ thống quản lý lịch biểu hiện tại
hỗ trợ tạo nhiều lịch biểu và đồng bộ với nhiều
thiết bị
Hệ thống quản lý tài liệu cần được xây dựng khi
có nhiều nhu cầu cộng tác và chia sẻ tài liệu
Subversion là giải pháp quản lý tài liệu phù hợp
cho phát triển phần mềm
Dropbox phù hợp để quản lý file
Google Docs phù hợp để cộng tác tài liệu
Google Docs là một dịch vụ con của Google
Drive
Tổng kết bài học
Đa phần các hệ thống quản lý lịch biểu hiện tại
hỗ trợ tạo nhiều lịch biểu và đồng bộ với nhiều
thiết bị
Hệ thống quản lý tài liệu cần được xây dựng khi
có nhiều nhu cầu cộng tác và chia sẻ tài liệu
Subversion là giải pháp quản lý tài liệu phù hợp
cho phát triển phần mềm
Dropbox phù hợp để quản lý file
Google Docs phù hợp để cộng tác tài liệu
Google Docs là một dịch vụ con của Google
Drive
Bài 4 – Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu 34

Bạn đang xem bài viết: Bài 4: Hệ thống quản lý lịch biểu và tài liệu. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Cách in tài liệu hoặc trang web thành file PDF

Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu online trên Google Drive Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu online trên Google Drive Cách in tài liệu hoặc trang web…

【Hướng dẫn cách in tài liệu trên mạng】 – Đơn giản và nhanh

Cách lưu tài liệu vào Google Drive Cách lưu tài liệu vào Google Drive Google Docs là dịch vụ soạn thảo tài liệu của Google, hỗ trợ…

Cách quản lý tệp thông minh trên máy tính

Cách Lưu Trữ Tài Liệu, Dữ Liệu Trên Máy Tính – Cho Người Mới Sử Dụng Máy Tính Cách Lưu Trữ Tài Liệu, Dữ Liệu Trên Máy…

Số Hóa Tài Liệu Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Số Hóa Tài Liệu Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Ngày đăng07/07/2021 Bởi 1367 [Bất kỳ một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, tài liệu kế toán luôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *